Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 27/11/2012          

Thông báo Tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi cho kỳ thi tuyển sinh 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin trân trọng thông báo v/v tổ chức lớp Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi dành cho thí sinh tốt nghiệp đại học có ngành gần với ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ và những thí sinh có bằng đại học hệ không chính quy (tại chức, thường xuyên, mở rộng, từ xa, …). phải học bổ túc kiến thức chuyển đổi ngành hoặc bổ túc kiến thức để đủ kiến thức chuyên môn dự thi theo đúng ngành quy định.
 
Thí sinh vui lòng tham khảo chi tiết hơn tại chuyên mục Tuyển sinh Lớp chuyên đề Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi
 
Trân trọng kính chào./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 27/11/2012          

Thông báo Tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi cho kỳ thi tuyển sinh 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin trân trọng thông báo v/v tổ chức lớp Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi dành cho thí sinh tốt nghiệp đại học có ngành gần với ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ và những thí sinh có bằng đại học hệ không chính quy (tại chức, thường xuyên, mở rộng, từ xa, …). phải học bổ túc kiến thức chuyển đổi ngành hoặc bổ túc kiến thức để đủ kiến thức chuyên môn dự thi theo đúng ngành quy định.
 
Thí sinh vui lòng tham khảo chi tiết hơn tại chuyên mục Tuyển sinh Lớp chuyên đề Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi
 
Trân trọng kính chào./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012