Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 23/02/2017          

Lịch học môn PPNCKH HK2/16-17

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo đến các Anh/Chị NCS & học viên thời khóa biểu chính thức môn Phương pháp nghiên cứu khoa học trong HK2/2016-2017 như sau:

+ Thời gian: 13:00 - 17:00, chiều thứ 7 vào các tuần 16, 17, 18, 19, 21, 22: (ngày 27/5/2017, 03/6, 10/6, 17/6, 01/7, 08/7).
+ Địa điểm: Phòng Lecture Hall của Viện John von Neumann, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức.

Ghi chú: Lịch học này KHÔNG ÁP DỤNG cho 03 ngành: Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý và Khoa học máy tính.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 23/02/2017          

Lịch học môn PPNCKH HK2/16-17

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo đến các Anh/Chị NCS & học viên thời khóa biểu chính thức môn Phương pháp nghiên cứu khoa học trong HK2/2016-2017 như sau:

+ Thời gian: 13:00 - 17:00, chiều thứ 7 vào các tuần 16, 17, 18, 19, 21, 22: (ngày 27/5/2017, 03/6, 10/6, 17/6, 01/7, 08/7).
+ Địa điểm: Phòng Lecture Hall của Viện John von Neumann, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức.

Ghi chú: Lịch học này KHÔNG ÁP DỤNG cho 03 ngành: Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý và Khoa học máy tính.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012