Thông tin cần biết

 • 26/04/2022

  Kế hoạch đăng ký chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ

  Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ được triển khai từ năm học 2019-2020 cho phép sinh viên có học lực khá giỏi rút ngắn thời gian học tập (lợi ít nhất 1 năm) so với tổng thời gian đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng. Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3 trong quá trình học đại học. Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ở trình độ Đại học (lên đến 15 tín chỉ).

   Điều kiện tham dự chương trình liên thông:
   
  + Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét: > 60

  + Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: > 7.0

  + Đăng ký ngành thạc sĩ phù hợp với ngành đại học.

   Chi tiết về lộ trình học tập của Chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ và các môn học ở bậc cao học được xét công nhận ở Đại học được cung cấp ở địa chỉ sau:

  https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/lien-thong-dh-ths/2020-07-31-07-54-16/danh-muc-mon-hoc-xet-mien

  Các bạn có thể đăng ký tham gia chương trình qua 4 bước sau:

  Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại trang đăng ký tham gia chương trình từ ngày 28/04/2022 – 31/08/2022 tại địa chỉ sau: https://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms.

  Bước 2: Theo dõi kết quả xét duyệt từ ngày 28/04/2022 – 31/08/2022 qua email do trường cung cấp.

  Bước 3: In phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia) và Giấy xác nhận điểm trung bình học kỳ (theo mẫu) đính kèm có xác nhận của Phòng đào tạo nộp tại phòng Đào tạo Sau đại học (115B3) ngày 28/04/2022 – 31/08/2022.

  Bước 4:
  Sau khi nộp "Phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS" sinh viên được cấp tài khoản để đăng ký môn học cao học trực tuyến. Thời gian đăng ký môn học cao học dự kiến: từ ngày 28/08/2022 (Phòng sẽ gửi thông báo đăng ký qua email).
 • 11/03/2022

  Kế hoạch thu học phí HK2/2021-2022

 • 20/12/2021

  Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup

 • 25/11/2021

  Đăng ký lịch thi Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) năm 2022

 • 03/11/2021

  Thông báo về việc tổ chức thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2021

 • 30/10/2021

  Kế hoạch đăng ký chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ

  Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ được triển khai từ năm học 2019-2020 cho phép sinh viên có học lực khá giỏi rút ngắn thời gian học tập (lợi ít nhất 1 năm) so với tổng thời gian đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng. Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3 trong quá trình học đại học. Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ở trình độ Đại học (lên đến 15 tín chỉ).

   Điều kiện tham dự chương trình liên thông:
   
  + Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét: > 60

  + Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: > 7.0

  + Đăng ký ngành thạc sĩ phù hợp với ngành đại học.

   Chi tiết về lộ trình học tập của Chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ và các môn học ở bậc cao học được xét công nhận ở Đại học được cung cấp ở địa chỉ sau:

   <<Bảng danh mục chương trình đào tạo liên thông ĐH-ThS>>

  Các bạn có thể đăng ký tham gia chương trình qua 4 bước sau:

  Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại trang đăng ký tham gia chương trình từ ngày 01/11/2021 – 15/12/2021 tại địa chỉ sau: https://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms.

  Bước 2: Theo dõi kết quả xét duyệt từ ngày 01/11/2021 – 15/12/2021 qua email do trường cung cấp.

  Bước 3: In phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia) và nộp phiếu trực tuyến qua google form: https://bit.ly/3n2NzFz từ ngày 01/11/2021 – 15/12/2021.

  Bước 4:
  Sau khi nộp "Phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS" sinh viên được cấp tài khoản để đăng ký môn học cao học trực tuyến. Thời gian đăng ký môn học cao học dự kiến: từ ngày 15/12/2021.
 • 04/10/2021

  Kế hoạch thu học phí HK1/2021-2022

 • 20/09/2021

  Thông báo xét tuyển dự bị tiến sĩ đợt tháng 11 năm 2021

  Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo xét tuyển dự bị tiến sĩ đợt tháng 11 năm 2021 như sau:

  1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

  1.1. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

  1.2. Đối tượng tuyển sinh

  Người dự tuyển chưa đáp ứng các quy định về bài báo, ngoại ngữ của xét tuyển trình độ tiến sĩ có thể nộp hồ sơ xin đăng ký học dự bị tiến sĩ. Trong thời gian tối đa 24 tháng, người học dự bị tiến sĩ có thể hoàn thiện, bổ sung các điều kiện dự tuyển theo quy định để được xét tuyển trình độ tiến sĩ.

  1.3. Bài luận về hướng nghiên cứu

  Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4. Bài luận phải có chữ ký xác nhận của người dự tuyển và người hướng dẫn.

  1.4. Cán bộ hướng dẫn

  Người học được ít nhất một nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có chuyên môn phù hợp hướng dẫn. Mỗi người học được nhiều nhất là hai người hướng dẫn, trong đó phải có ít nhất một người hướng dẫn là giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM.

  2. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ

  2.1. Các học phần tiến sĩ

  Người học được đăng ký học các môn học ở học phần tiến sĩ cùng các nghiên cứu sinh chính thức. Tuy nhiên, người học không được thực hiện tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ. Kết quả các môn học đã tích lũy được bảo lưu tối đa 24 tháng kể từ ngày thi hoặc bảo vệ kết thúc môn học đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh chính thức và được dùng để xét miễn môn học trong chương trình tiến sĩ chính thức.

  2.2. Nghiên cứu khoa học

  Người học được thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị và công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước. Các bài báo khoa học được công bố trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được công nhận trong điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh và chương trình tiến sĩ chính thức khi thỏa mãn các yêu cầu sau:

  2.2.1. Đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh

  -  Nghiên cứu sinh là tác giả bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện còn trong thời hạn 24 tháng tính từ năm đăng bài đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh chính thức.

  -  Bài báo khoa học phải được tập thể người hướng dẫn chấp thuận trước khi tiến hành thủ tục gửi bài.

  2.2.2. Chương trình tiến sĩ chính thức

  -  Bài báo khoa học do người học là tác giả chính (tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ) còn trong thời hạn 24 tháng tính từ năm đăng bài đến năm trúng tuyển nghiên cứu sinh chính thức;

  -  Các bài báo khoa học phải có nội dung liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ.

  -  Bài báo khoa học phải được tập thể người hướng dẫn chấp thuận trước khi tiến hành thủ tục gửi bài;

  -  Người học là tác giả của bài báo khoa học có ghi rõ tên của nhà trường: “Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM” cho tiếng Việt, “Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Ho Chi Minh City, Vietnam” cho tiếng Anh; và sử dụng email của nhà trường “@hcmut.edu.vn”.

  2.3. Thời gian học dự bị tiến sĩ

  Thời gian học dự bị tiến sĩ tối đa là 24 tháng.

  2.4. Quyền lợi và trách nhiệm của người học dự bị tiến sĩ

  2.4.1. Quyền lợi của người học dự bị tiến sĩ

  -  Được tham gia học tập, nghiên cứu cùng các nghiên cứu sinh chính thức;

  -  Được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiền tiến sĩ, phương pháp nghiên cứu khoa học;
  -  Được tích lũy tối đa 50% số tín chỉ trong chương trình đào tạo tiến sĩ tương ứng


  -  Được tham gia nghiên cứu khoa học và công bố bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu này được sử dụng trong quá trình làm nghiên cứu sinh chính thức.

  -  Được ưu tiên xét tuyển nghiên cứu sinh chính thức khi người học dự bị tiến sĩ đã hoàn tất các điều kiện xét tuyển nghiên cứu sinh theo yêu cầu của nhà trường.

  - Thời gian học dự bị tiến sĩ không tính trong thời gian đào tạo tiến sĩ.

  2.4.2. Trách nhiệm của người học dự bị tiến sĩ

  - Tuân thủ các quy định về học tập, nghiên cứu của nhà trường.

  -  Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của nhà trường.
  -  Trong thời gian tối đa 24 tháng, người học dự bị tiến sĩ phải hoàn thiện, bổ sung các điều kiện dự tuyển còn thiếu để xét tuyển nghiên cứu sinh chính thức.


  2.5. Quyền lợi và trách nhiệm của người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

  2.5.1. Quyền lợi của người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

  -  Số lượng người học dự bị tiến sĩ không tính chung với số lượng nghiên cứu sinh chính thức;
  -  Nhà trường sẽ ký hợp đồng đào tạo với người hướng dẫn theo thời gian người học và người hướng dẫn đã thống nhất; và không có quyết định công nhận hướng dẫn dự bị tiến sĩ.


  2.5.2. Trách nhiệm của người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

  -  Hướng dẫn người học củng cố kiến thức chuyên môn ở lĩnh vực dự định nghiên cứu của luận án tiến sĩ;

  -  Hỗ trợ người học thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị và công bố các bài báo khoa học;

  -  Trong quá trình hướng dẫn, nếu có vấn đề phát sinh thì người hướng dẫn có trách nhiệm thông báo cho nhà trường để phối hợp giải quyết.

  3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

  3.1. Hồ sơ dự tuyển

  - Đăng ký dự tuyển online tại: https://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=cts

  - Tra cứu thông tin đăng ký  tại đây >>>.

  3.2. Nộp hồ sơ xét tuyển  (từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021)

  Sau khi đăng ký dự tuyển online à vào mục lý lịch in hồ sơ;

  -  Ứng viên đính kèm trang đăng ký tuyển sinh tập hồ sơ (ứng viên có thể sử dụng phần mềm để ghép các file ảnh chụp thành file pdf trước khi đính kèm tập tin, ví dụ: https://smallpdf.com/vi/jpg-to-pdf), tên file: DBTS_ Mã hồ sơ gồm 8 số (2021 và 4 số mã số ở dưới mã vạch)_họ và tên (vd: Nguyễn Văn A, 4 số dưới mã vạch: 1234 --> Tên file: DBTS_20211234_Nguyen_Van_A), gửi về địa chỉ google form:
  https://bit.ly/3ATx7Md. Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

  3.2.1. Hồ sơ gồm

  -    Bản chụp bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm;

  -    Bản chụp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ và bảng điểm Cao học; Đối với ứng viên có văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài phải có bản dịch thuật sang tiếng Việt và có giấy chứng nhận của “Cục quản lý chất lượng” (hướng dẫn quy trình công nhận văn bằng nước ngoài được trình bày tại Phụ lục 3 của đề án tuyển sinh 2021);


  -  Phiếu đăng ký xét tuyển in từ hệ thống (có chữ ký điện tử hoặc email xác nhận chấp thuận đào tạo của người dự kiến hướng dẫn dự bị tiến sĩ; Bộ môn/ Phòng thí nghiệm đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo);

  -  Lý lịch khoa học (in từ hệ thống), file ảnh (3x4);

  -  Bộ bài luận về hướng nghiên cứu (có chữ ký điện tử của thí sinh, chữ ký điện tử hoặc email xác nhận của tất cả người hướng dẫn).

  Lưu ý:  Ứng viên phải nộp bổ sung hồ sơ giấy có đầy đủ chữ ký xác nhận trước ngày 30/11/2021. Hồ sơ gốc bao gồm các giấy tờ theo hướng dẫn file đính kèm bên dưới.

  3.2.2. Lệ phí xét tuyển

  -  1.000.000 đồng/ 1 hồ sơ

  - Cách thức đóng lệ phí tuyển sinh
   
  Thí sinh chuyển khoản lệ phí đến tài khoản sau:

    + Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

    + Số tài khoản: 000 410 686868 8006

    + Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Chợ Lớn, Tp. HCM

    + Nội dung: Thu lệ phí xét tuyển sinh: SDH_ Mã hồ sơ gồm 8 số (2021 và 4 số mã số ở dưới mã vạch)_họ và tên_LPTSDBTS (viết tắt của Lệ Phí Tuyển Sinh dự bị tiến sĩ).


                     Ví dụ:1234 là 4 số dưới mã vạch --> Nội dung:  SDH_20211234_Nguyen Van A_LPTSDBTS.

  Có thể ghi chú thêm: cần phải ghi rõ nội dung chuyển khoản để công việc tra cứu được nhanh chóng.

  3.3. Thời gian xét tuyển

  Trường Đại học Bách khoa áp dụng 04 đợt tuyển sinh trong năm 2021. Thời hạn ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển:         

  -  Đợt 1: 31/05/2021.


  -  Đợt 2: 16/08/2021.

  -  Đợt 3: 30/11/2021. 
  Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021

  4. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc SĐT: (+84) 28 38637318, Hotline: 0766 780 247

 • 31/08/2021

  Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

 • 28/08/2021

  Thông báo về mức học phí các bậc đào tạo năm học 2021-2022 ( 15/ĐHBK-KHTC ngày 23/8/2021)

Thông tin cần biết

 • 26/04/2022

  Kế hoạch đăng ký chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ

  Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ được triển khai từ năm học 2019-2020 cho phép sinh viên có học lực khá giỏi rút ngắn thời gian học tập (lợi ít nhất 1 năm) so với tổng thời gian đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng. Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3 trong quá trình học đại học. Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ở trình độ Đại học (lên đến 15 tín chỉ).

   Điều kiện tham dự chương trình liên thông:
   
  + Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét: > 60

  + Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: > 7.0

  + Đăng ký ngành thạc sĩ phù hợp với ngành đại học.

   Chi tiết về lộ trình học tập của Chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ và các môn học ở bậc cao học được xét công nhận ở Đại học được cung cấp ở địa chỉ sau:

  https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/lien-thong-dh-ths/2020-07-31-07-54-16/danh-muc-mon-hoc-xet-mien

  Các bạn có thể đăng ký tham gia chương trình qua 4 bước sau:

  Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại trang đăng ký tham gia chương trình từ ngày 28/04/2022 – 31/08/2022 tại địa chỉ sau: https://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms.

  Bước 2: Theo dõi kết quả xét duyệt từ ngày 28/04/2022 – 31/08/2022 qua email do trường cung cấp.

  Bước 3: In phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia) và Giấy xác nhận điểm trung bình học kỳ (theo mẫu) đính kèm có xác nhận của Phòng đào tạo nộp tại phòng Đào tạo Sau đại học (115B3) ngày 28/04/2022 – 31/08/2022.

  Bước 4:
  Sau khi nộp "Phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS" sinh viên được cấp tài khoản để đăng ký môn học cao học trực tuyến. Thời gian đăng ký môn học cao học dự kiến: từ ngày 28/08/2022 (Phòng sẽ gửi thông báo đăng ký qua email).
 • 11/03/2022

  Kế hoạch thu học phí HK2/2021-2022

 • 20/12/2021

  Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup

 • 25/11/2021

  Đăng ký lịch thi Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) năm 2022

 • 03/11/2021

  Thông báo về việc tổ chức thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2021

 • 30/10/2021

  Kế hoạch đăng ký chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ

  Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ được triển khai từ năm học 2019-2020 cho phép sinh viên có học lực khá giỏi rút ngắn thời gian học tập (lợi ít nhất 1 năm) so với tổng thời gian đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng. Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3 trong quá trình học đại học. Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ở trình độ Đại học (lên đến 15 tín chỉ).

   Điều kiện tham dự chương trình liên thông:
   
  + Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét: > 60

  + Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: > 7.0

  + Đăng ký ngành thạc sĩ phù hợp với ngành đại học.

   Chi tiết về lộ trình học tập của Chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ và các môn học ở bậc cao học được xét công nhận ở Đại học được cung cấp ở địa chỉ sau:

   <<Bảng danh mục chương trình đào tạo liên thông ĐH-ThS>>

  Các bạn có thể đăng ký tham gia chương trình qua 4 bước sau:

  Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại trang đăng ký tham gia chương trình từ ngày 01/11/2021 – 15/12/2021 tại địa chỉ sau: https://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms.

  Bước 2: Theo dõi kết quả xét duyệt từ ngày 01/11/2021 – 15/12/2021 qua email do trường cung cấp.

  Bước 3: In phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia) và nộp phiếu trực tuyến qua google form: https://bit.ly/3n2NzFz từ ngày 01/11/2021 – 15/12/2021.

  Bước 4:
  Sau khi nộp "Phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS" sinh viên được cấp tài khoản để đăng ký môn học cao học trực tuyến. Thời gian đăng ký môn học cao học dự kiến: từ ngày 15/12/2021.
 • 04/10/2021

  Kế hoạch thu học phí HK1/2021-2022

 • 20/09/2021

  Thông báo xét tuyển dự bị tiến sĩ đợt tháng 11 năm 2021

  Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo xét tuyển dự bị tiến sĩ đợt tháng 11 năm 2021 như sau:

  1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

  1.1. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

  1.2. Đối tượng tuyển sinh

  Người dự tuyển chưa đáp ứng các quy định về bài báo, ngoại ngữ của xét tuyển trình độ tiến sĩ có thể nộp hồ sơ xin đăng ký học dự bị tiến sĩ. Trong thời gian tối đa 24 tháng, người học dự bị tiến sĩ có thể hoàn thiện, bổ sung các điều kiện dự tuyển theo quy định để được xét tuyển trình độ tiến sĩ.

  1.3. Bài luận về hướng nghiên cứu

  Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4. Bài luận phải có chữ ký xác nhận của người dự tuyển và người hướng dẫn.

  1.4. Cán bộ hướng dẫn

  Người học được ít nhất một nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có chuyên môn phù hợp hướng dẫn. Mỗi người học được nhiều nhất là hai người hướng dẫn, trong đó phải có ít nhất một người hướng dẫn là giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM.

  2. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ

  2.1. Các học phần tiến sĩ

  Người học được đăng ký học các môn học ở học phần tiến sĩ cùng các nghiên cứu sinh chính thức. Tuy nhiên, người học không được thực hiện tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ. Kết quả các môn học đã tích lũy được bảo lưu tối đa 24 tháng kể từ ngày thi hoặc bảo vệ kết thúc môn học đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh chính thức và được dùng để xét miễn môn học trong chương trình tiến sĩ chính thức.

  2.2. Nghiên cứu khoa học

  Người học được thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị và công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước. Các bài báo khoa học được công bố trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được công nhận trong điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh và chương trình tiến sĩ chính thức khi thỏa mãn các yêu cầu sau:

  2.2.1. Đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh

  -  Nghiên cứu sinh là tác giả bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện còn trong thời hạn 24 tháng tính từ năm đăng bài đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh chính thức.

  -  Bài báo khoa học phải được tập thể người hướng dẫn chấp thuận trước khi tiến hành thủ tục gửi bài.

  2.2.2. Chương trình tiến sĩ chính thức

  -  Bài báo khoa học do người học là tác giả chính (tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ) còn trong thời hạn 24 tháng tính từ năm đăng bài đến năm trúng tuyển nghiên cứu sinh chính thức;

  -  Các bài báo khoa học phải có nội dung liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ.

  -  Bài báo khoa học phải được tập thể người hướng dẫn chấp thuận trước khi tiến hành thủ tục gửi bài;

  -  Người học là tác giả của bài báo khoa học có ghi rõ tên của nhà trường: “Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM” cho tiếng Việt, “Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Ho Chi Minh City, Vietnam” cho tiếng Anh; và sử dụng email của nhà trường “@hcmut.edu.vn”.

  2.3. Thời gian học dự bị tiến sĩ

  Thời gian học dự bị tiến sĩ tối đa là 24 tháng.

  2.4. Quyền lợi và trách nhiệm của người học dự bị tiến sĩ

  2.4.1. Quyền lợi của người học dự bị tiến sĩ

  -  Được tham gia học tập, nghiên cứu cùng các nghiên cứu sinh chính thức;

  -  Được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiền tiến sĩ, phương pháp nghiên cứu khoa học;
  -  Được tích lũy tối đa 50% số tín chỉ trong chương trình đào tạo tiến sĩ tương ứng


  -  Được tham gia nghiên cứu khoa học và công bố bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu này được sử dụng trong quá trình làm nghiên cứu sinh chính thức.

  -  Được ưu tiên xét tuyển nghiên cứu sinh chính thức khi người học dự bị tiến sĩ đã hoàn tất các điều kiện xét tuyển nghiên cứu sinh theo yêu cầu của nhà trường.

  - Thời gian học dự bị tiến sĩ không tính trong thời gian đào tạo tiến sĩ.

  2.4.2. Trách nhiệm của người học dự bị tiến sĩ

  - Tuân thủ các quy định về học tập, nghiên cứu của nhà trường.

  -  Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của nhà trường.
  -  Trong thời gian tối đa 24 tháng, người học dự bị tiến sĩ phải hoàn thiện, bổ sung các điều kiện dự tuyển còn thiếu để xét tuyển nghiên cứu sinh chính thức.


  2.5. Quyền lợi và trách nhiệm của người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

  2.5.1. Quyền lợi của người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

  -  Số lượng người học dự bị tiến sĩ không tính chung với số lượng nghiên cứu sinh chính thức;
  -  Nhà trường sẽ ký hợp đồng đào tạo với người hướng dẫn theo thời gian người học và người hướng dẫn đã thống nhất; và không có quyết định công nhận hướng dẫn dự bị tiến sĩ.


  2.5.2. Trách nhiệm của người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

  -  Hướng dẫn người học củng cố kiến thức chuyên môn ở lĩnh vực dự định nghiên cứu của luận án tiến sĩ;

  -  Hỗ trợ người học thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị và công bố các bài báo khoa học;

  -  Trong quá trình hướng dẫn, nếu có vấn đề phát sinh thì người hướng dẫn có trách nhiệm thông báo cho nhà trường để phối hợp giải quyết.

  3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

  3.1. Hồ sơ dự tuyển

  - Đăng ký dự tuyển online tại: https://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=cts

  - Tra cứu thông tin đăng ký  tại đây >>>.

  3.2. Nộp hồ sơ xét tuyển  (từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021)

  Sau khi đăng ký dự tuyển online à vào mục lý lịch in hồ sơ;

  -  Ứng viên đính kèm trang đăng ký tuyển sinh tập hồ sơ (ứng viên có thể sử dụng phần mềm để ghép các file ảnh chụp thành file pdf trước khi đính kèm tập tin, ví dụ: https://smallpdf.com/vi/jpg-to-pdf), tên file: DBTS_ Mã hồ sơ gồm 8 số (2021 và 4 số mã số ở dưới mã vạch)_họ và tên (vd: Nguyễn Văn A, 4 số dưới mã vạch: 1234 --> Tên file: DBTS_20211234_Nguyen_Van_A), gửi về địa chỉ google form:
  https://bit.ly/3ATx7Md. Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

  3.2.1. Hồ sơ gồm

  -    Bản chụp bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm;

  -    Bản chụp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ và bảng điểm Cao học; Đối với ứng viên có văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài phải có bản dịch thuật sang tiếng Việt và có giấy chứng nhận của “Cục quản lý chất lượng” (hướng dẫn quy trình công nhận văn bằng nước ngoài được trình bày tại Phụ lục 3 của đề án tuyển sinh 2021);


  -  Phiếu đăng ký xét tuyển in từ hệ thống (có chữ ký điện tử hoặc email xác nhận chấp thuận đào tạo của người dự kiến hướng dẫn dự bị tiến sĩ; Bộ môn/ Phòng thí nghiệm đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo);

  -  Lý lịch khoa học (in từ hệ thống), file ảnh (3x4);

  -  Bộ bài luận về hướng nghiên cứu (có chữ ký điện tử của thí sinh, chữ ký điện tử hoặc email xác nhận của tất cả người hướng dẫn).

  Lưu ý:  Ứng viên phải nộp bổ sung hồ sơ giấy có đầy đủ chữ ký xác nhận trước ngày 30/11/2021. Hồ sơ gốc bao gồm các giấy tờ theo hướng dẫn file đính kèm bên dưới.

  3.2.2. Lệ phí xét tuyển

  -  1.000.000 đồng/ 1 hồ sơ

  - Cách thức đóng lệ phí tuyển sinh
   
  Thí sinh chuyển khoản lệ phí đến tài khoản sau:

    + Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

    + Số tài khoản: 000 410 686868 8006

    + Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Chợ Lớn, Tp. HCM

    + Nội dung: Thu lệ phí xét tuyển sinh: SDH_ Mã hồ sơ gồm 8 số (2021 và 4 số mã số ở dưới mã vạch)_họ và tên_LPTSDBTS (viết tắt của Lệ Phí Tuyển Sinh dự bị tiến sĩ).


                     Ví dụ:1234 là 4 số dưới mã vạch --> Nội dung:  SDH_20211234_Nguyen Van A_LPTSDBTS.

  Có thể ghi chú thêm: cần phải ghi rõ nội dung chuyển khoản để công việc tra cứu được nhanh chóng.

  3.3. Thời gian xét tuyển

  Trường Đại học Bách khoa áp dụng 04 đợt tuyển sinh trong năm 2021. Thời hạn ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển:         

  -  Đợt 1: 31/05/2021.


  -  Đợt 2: 16/08/2021.

  -  Đợt 3: 30/11/2021. 
  Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021

  4. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc SĐT: (+84) 28 38637318, Hotline: 0766 780 247

 • 31/08/2021

  Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

 • 28/08/2021

  Thông báo về mức học phí các bậc đào tạo năm học 2021-2022 ( 15/ĐHBK-KHTC ngày 23/8/2021)

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012