Thông tin cần biết

View all

27/05/2021          

Thông báo mức học phí dự kiến năm học 2021 - 2022

Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các Anh/Chị học viên về mức thu học phí dự kiến năm học 2021 - 2022 . Chi tiết, Anh/Chị học viên vui lòng download file đính kèm.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

View all

27/05/2021          

Thông báo mức học phí dự kiến năm học 2021 - 2022

Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các Anh/Chị học viên về mức thu học phí dự kiến năm học 2021 - 2022 . Chi tiết, Anh/Chị học viên vui lòng download file đính kèm.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012