Thông tin cần biết

View all

01/03/2021          

Quy định thu học phí năm học 2020 - 2021 áp dụng từ HK2/2020 - 2021

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về quy định thu học phí năm học 2020 - 2021 áp dụng từ HK2/2020 - 2021. Các học viên vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 22/02/2021.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

View all

01/03/2021          

Quy định thu học phí năm học 2020 - 2021 áp dụng từ HK2/2020 - 2021

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về quy định thu học phí năm học 2020 - 2021 áp dụng từ HK2/2020 - 2021. Các học viên vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 22/02/2021.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012