Thông báo

View all

11/02/2020          

Quy định thu học phí năm học 2019 - 2020 áp dụng từ HK2/2019 - 2020

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về quy định thu học phí năm học 2019 - 2020 áp dụng từ HK2/2019 - 2020. Các học viên vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 10/02/2020.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo

View all

11/02/2020          

Quy định thu học phí năm học 2019 - 2020 áp dụng từ HK2/2019 - 2020

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về quy định thu học phí năm học 2019 - 2020 áp dụng từ HK2/2019 - 2020. Các học viên vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 10/02/2020.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012