Biểu mẫu 12: Quy định nộp LV và mẫu trình bày nhãn đĩa CD lưu LV          

                                               QUY ĐỊNH NỘP LUẬN VĂN

Ban Thư viện - Xuất bản thông báo đến các học viên Cao học khi nộp luận văn và đĩa CD - ROM phải  thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

Học viên cao học nộp 01 quyển Luận văn thạc sĩ và 02 đĩa CD -ROM (nội dung như nhau) đính kèm vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu tại quầy thư ký Ban Thư viện - Xuất bản.

Nhãn đĩa CD - ROM phải chứa đầy đủ các thông tin theo mẫu nhãn đĩa bên dưới.

Nội dung đĩa CD - ROM phải chứa đầy đủ nội dung quyển Luận văn thạc sĩ dưới dạng pdf.

Chất lượng đĩa CD - ROM phải đảm bảo sử dụng được và đĩa phải được đựng trong hộp nhựa cứng, gáy dày 1cm hình chữ nhật

Mẫu nhãn đĩa CD-ROM:

 77-hinh-disc

Lưu ý: Thư viện chỉ nhận Luận văn thạc sĩ, đĩa CD-ROM đúng quy định. Mọi thông báo trước đây trái với quy định đều bị bãi bỏ

Biểu mẫu 12: Quy định nộp LV và mẫu trình bày nhãn đĩa CD lưu LV          

                                               QUY ĐỊNH NỘP LUẬN VĂN

Ban Thư viện - Xuất bản thông báo đến các học viên Cao học khi nộp luận văn và đĩa CD - ROM phải  thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

Học viên cao học nộp 01 quyển Luận văn thạc sĩ và 02 đĩa CD -ROM (nội dung như nhau) đính kèm vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu tại quầy thư ký Ban Thư viện - Xuất bản.

Nhãn đĩa CD - ROM phải chứa đầy đủ các thông tin theo mẫu nhãn đĩa bên dưới.

Nội dung đĩa CD - ROM phải chứa đầy đủ nội dung quyển Luận văn thạc sĩ dưới dạng pdf.

Chất lượng đĩa CD - ROM phải đảm bảo sử dụng được và đĩa phải được đựng trong hộp nhựa cứng, gáy dày 1cm hình chữ nhật

Mẫu nhãn đĩa CD-ROM:

 77-hinh-disc

Lưu ý: Thư viện chỉ nhận Luận văn thạc sĩ, đĩa CD-ROM đúng quy định. Mọi thông báo trước đây trái với quy định đều bị bãi bỏ

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012