Biểu mẫu 09: Đề nghị thay đổi thực hiện LV (Điều chỉnh tên đề tài, Thay đổi Cán bộ hướng dẫn, Gia hạn thời gian thực hiện LV, Bảo vệ lại)          

Phiếu đề nghị thay đổi thực hiện luận văn:
    
- Điều chỉnh tên đề tài
- Thay đổi Cán Bộ hướng dẫn
- Gia hạn thời gian thực hiện LV
- Bảo vệ lại

Học viên vui lòng tải file đính kèm bên dưới.

Biểu mẫu 09: Đề nghị thay đổi thực hiện LV (Điều chỉnh tên đề tài, Thay đổi Cán bộ hướng dẫn, Gia hạn thời gian thực hiện LV, Bảo vệ lại)          

Phiếu đề nghị thay đổi thực hiện luận văn:
    
- Điều chỉnh tên đề tài
- Thay đổi Cán Bộ hướng dẫn
- Gia hạn thời gian thực hiện LV
- Bảo vệ lại

Học viên vui lòng tải file đính kèm bên dưới.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012