Biểu mẫu 05: Đề nghị công nhận môn học có chứng chỉ (chuyển điểm)          

Học viên vui lòng tải file đính kèm bên dưới

Biểu mẫu 05: Đề nghị công nhận môn học có chứng chỉ (chuyển điểm)          

Học viên vui lòng tải file đính kèm bên dưới

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012