Biểu mẫu 02: Giấy chấp thuận hướng dẫn luận văn theo phương thức nghiên cứu/ nghiên cứu chuyên sâu          

Học viên vui lòng tải file đính kèm bên dưới.

Biểu mẫu 02: Giấy chấp thuận hướng dẫn luận văn theo phương thức nghiên cứu/ nghiên cứu chuyên sâu          

Học viên vui lòng tải file đính kèm bên dưới.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012