Quy chế - Quy định

View all

20/06/2024

Thông báo về việc ban hành Quy trình đóng học phí bậc Sau đại học

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, dự bị tiến sĩ, học viên cao học, bồi dưỡng Sau đại học, và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về quyết định Ban hành Quy trình đóng học phí bậc Sau đại học

Các Anh/Chị vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết thêm chi tiết.
Trân trọng./.

 Quy chế - Quy định

View all

20/06/2024

Thông báo về việc ban hành Quy trình đóng học phí bậc Sau đại học

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, dự bị tiến sĩ, học viên cao học, bồi dưỡng Sau đại học, và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về quyết định Ban hành Quy trình đóng học phí bậc Sau đại học

Các Anh/Chị vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết thêm chi tiết.
Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012