Quy chế - Quy định

View all

20/06/2024

Thông báo về mức học phí các bậc đào tạo năm học 2021-2022 thay thế thông báo 15/ĐHBK-KHTC ngày 23/8/2021

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, dự bị tiến sĩ, học viên cao học, bồi dưỡng Sau đại học, và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về quy định thu học phí năm học 2021 - 2022 theo thông báo số 137/ĐHBK-KHTC ngày 14/9/2021, thông báo này thay cho thông báo số 15/ĐHBK-KHTC ngày 23/8/2021.

Các Anh/Chị vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học.
Trân trọng./.

 Quy chế - Quy định

View all

20/06/2024

Thông báo về mức học phí các bậc đào tạo năm học 2021-2022 thay thế thông báo 15/ĐHBK-KHTC ngày 23/8/2021

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, dự bị tiến sĩ, học viên cao học, bồi dưỡng Sau đại học, và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về quy định thu học phí năm học 2021 - 2022 theo thông báo số 137/ĐHBK-KHTC ngày 14/9/2021, thông báo này thay cho thông báo số 15/ĐHBK-KHTC ngày 23/8/2021.

Các Anh/Chị vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học.
Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012