Biểu mẫu dành cho Giảng viên

View all

Phiếu điều chỉnh điểm môn học          

Vui lòng tải biểu mẫu ở file đính kèm bên dưới.

 Biểu mẫu dành cho Giảng viên

View all

Phiếu điều chỉnh điểm môn học          

Vui lòng tải biểu mẫu ở file đính kèm bên dưới.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012