Thông báo

Xem tất cả

Ngày 09/09/2020

Lịch thi cuối ký lớp chuyển đổi ngành Quản lý xây dựng và ngành KT hệ thống công nghiệp

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi cuối kỳ lớp chuyển đổi ngành Quản lý xây dựng và ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.