Thông báo

Xem tất cả

Ngày 14/02/2020

Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học HK2/19-20 của các lớp Cao học

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM, Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa quyết định cho phép nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên toàn Trường tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 02 năm 2020 để phòng chống dịch do virus Covid-19 gây ra.

Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ cập nhật Thời khoá biểu mới, các Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên vui lòng kiểm tra lịch học chi tiết tại trang cá nhân sau ngày 24/02/2020.

Trong thời gian nghỉ học, các Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên theo dõi các thông tin cập nhật trên Fanpage, website và email chính thức của Trường, thực hiện các hướng dẫn về việc học tập trực tuyến trên hệ thống E-learning. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trân trọng./