Thông báo

Xem tất cả

Ngày 10/12/2019

Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2020 (theo diện Hiệp định)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến các Anh/Chị thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2020.

- Số lượng học bổng thạc sĩ: 55 suất
- Số lượng học bổng tiến sĩ: 30 suất
- Số lượng học bổng thực tập: 10 suất

Thời hạn nộp hồ sơ trực tuyến: 15/01/2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem thông báo số 1245/TB-BGDĐT đính kèm