Đào tạo Thạc Sĩ

View all

19/01/2020

Quy định chuẩn trình độ ngoại ngữ đào tạo sau đại học (áp dụng từ khóa 2016)

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

 Đào tạo Thạc Sĩ

View all

19/01/2020

Quy định chuẩn trình độ ngoại ngữ đào tạo sau đại học (áp dụng từ khóa 2016)

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012