25/05/2020

Quy định thu học phí năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về quy định thu học phí năm học 2017 - 2018. Các học viên vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 03/07/2017.

Trân trọng thông báo ./.

25/05/2020

Quy định thu học phí năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về quy định thu học phí năm học 2017 - 2018. Các học viên vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 03/07/2017.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012