Lớp Chuyên Đề

Ngày 28/05/2023

Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ TOEFL ITP phục vụ Đào tạo và tuyển sinh SĐH (Năm 2013 Đợt 2)

Được sự đồng ý của Đại Học Quốc Gia Tp.HCM (ĐHQG Tp.HCM), trường Đại học Bách khoa phối hợp với đại diện của cơ quan khảo thí Hoa Kỳ ETS tại Việt Nam (công ty IIG) tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ TOEFL ITP cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh và các thi sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh SĐH của ĐHQG TP.HCM năm 2013 đợt 2 theo kế hoạch như sau:

• Đăng ký dự thi: từ 12/08/201306/09/2013, tại phòng Đào tạo SĐH trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM

• Ngày thi: 14/09/2013 (thứ Bảy)

• Ngày công bố kết quả thi: chậm nhất 7 ngày làm việc kể từ ngày thi

• Địa điểm thi: Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM

• Lệ phí dự thi (có ưu đãi): 650.000 đ / thí sinh

Đề nghị các thí sinh, học viên cao học, nghiên cứu sinh đăng ký dự thi theo đúng kế hoạch trên.

Trân trọng thông báo ./.

 Lớp Chuyên Đề

Ngày 28/05/2023

Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ TOEFL ITP phục vụ Đào tạo và tuyển sinh SĐH (Năm 2013 Đợt 2)

Được sự đồng ý của Đại Học Quốc Gia Tp.HCM (ĐHQG Tp.HCM), trường Đại học Bách khoa phối hợp với đại diện của cơ quan khảo thí Hoa Kỳ ETS tại Việt Nam (công ty IIG) tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ TOEFL ITP cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh và các thi sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh SĐH của ĐHQG TP.HCM năm 2013 đợt 2 theo kế hoạch như sau:

• Đăng ký dự thi: từ 12/08/201306/09/2013, tại phòng Đào tạo SĐH trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM

• Ngày thi: 14/09/2013 (thứ Bảy)

• Ngày công bố kết quả thi: chậm nhất 7 ngày làm việc kể từ ngày thi

• Địa điểm thi: Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM

• Lệ phí dự thi (có ưu đãi): 650.000 đ / thí sinh

Đề nghị các thí sinh, học viên cao học, nghiên cứu sinh đăng ký dự thi theo đúng kế hoạch trên.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012