Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 17/01/2020          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/2019-2020 dành cho NCS

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2019-2020 như sau:

- Thời gian: Từ ngày 03/02 đến hết ngày 14/02/2020.
- NCS download "Biểu mẫu NCS-02: Phiếu đăng ký học tập - nghiên cứu trong học kỳ" tại website www.pgs.hcmut.edu.vn, mục Biểu mẫu -> Nghiên cứu sinh và nộp trực tiếp tại Phòng SĐH.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 17/01/2020          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/2019-2020 dành cho NCS

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2019-2020 như sau:

- Thời gian: Từ ngày 03/02 đến hết ngày 14/02/2020.
- NCS download "Biểu mẫu NCS-02: Phiếu đăng ký học tập - nghiên cứu trong học kỳ" tại website www.pgs.hcmut.edu.vn, mục Biểu mẫu -> Nghiên cứu sinh và nộp trực tiếp tại Phòng SĐH.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012