Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 23/06/2022          

Thông báo về việc nhận phiếu dự phỏng vấn xét tuyển và phiếu dự thi môn Tiếng Anh kỳ tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ đợt tháng 01, 06 năm 2022

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng kính mời Anh/Chị thí sinh tham dự kỳ tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ đợt tháng 01, 06 năm 2022 đến Phòng Đào tạo Sau đại học (115B3) nhận phiếu dự phỏng vấn xét tuyểnphiếu dự thi môn Tiếng Anh bắt đầu:

- Từ ngày 23/06/2022 đối với Phiếu dự Phỏng vấn.

- Từ ngày 27/06/2022 đối với Phiếu dự thi môn Tiếng Anh.

Chú ý: đối với trường hợp Anh/Chị dự thi môn Tiếng Anh (Sẽ nhận cả hai phiếu trên).

Anh/Chị có thể xem lịch Phỏng vấn xét tuyển và lịch thi môn Tiếng Anh online theo link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/

Trân trọng.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 23/06/2022          

Thông báo về việc nhận phiếu dự phỏng vấn xét tuyển và phiếu dự thi môn Tiếng Anh kỳ tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ đợt tháng 01, 06 năm 2022

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng kính mời Anh/Chị thí sinh tham dự kỳ tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ đợt tháng 01, 06 năm 2022 đến Phòng Đào tạo Sau đại học (115B3) nhận phiếu dự phỏng vấn xét tuyểnphiếu dự thi môn Tiếng Anh bắt đầu:

- Từ ngày 23/06/2022 đối với Phiếu dự Phỏng vấn.

- Từ ngày 27/06/2022 đối với Phiếu dự thi môn Tiếng Anh.

Chú ý: đối với trường hợp Anh/Chị dự thi môn Tiếng Anh (Sẽ nhận cả hai phiếu trên).

Anh/Chị có thể xem lịch Phỏng vấn xét tuyển và lịch thi môn Tiếng Anh online theo link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/

Trân trọng.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012