Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 25/11/2021          

Đăng ký lịch thi Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) năm 2022


   Phòng đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo về vi
ệc đăng ký lịch thi Chứng chỉ tiến Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) năm 2022.
   
   Anh/Chị học viên quan tâm vui lòng xem file chi tiết đính kèm.
 
   Trân trọng.
 

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 25/11/2021          

Đăng ký lịch thi Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) năm 2022


   Phòng đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo về vi
ệc đăng ký lịch thi Chứng chỉ tiến Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) năm 2022.
   
   Anh/Chị học viên quan tâm vui lòng xem file chi tiết đính kèm.
 
   Trân trọng.
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012