Thông báo Thạc Sĩ tại Lâm Đồng

Xem tất cả

Ngày 01/04/2017          

Lịch đóng học phí HK2/2016-2017 lần 1 dành cho các học viên tại Lâm Đồng

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên của Trường tại cở sở Lâm Đồng về việc đóng học phí HK2/2016-2017 như sau:

1. Cách thức đóng học phí: học viên đóng học phí trực tiếp vào tài khoản NH Agribank - chi nhánh Hiệp Phước của trường đại học Bách Khoa từ ngày 01/04/2017 đến 21/04/2017 với thông tin tài khoản như sau:


  • Ngân hàng: Agribank - chi nhánh Hiệp Phước
  • Số tài khoản1940201178555
  • Tên tài khoản: Trường Đại học Bách Khoa
  • Nội dung:

                 + Đối với học viên chính qui:  <Mã số học viên> + <Họ tên> + Học viên Đà Lạt đóng học phí HK2/2016-2017 (ghi đầy đủ và chính xác như thông báo để được cập nhật học phí)
                 + Đối với học viên làm luận văn:  <Mã số học viên> + <Họ tên> + Học viên Đà Lạt đóng học phí luận văn HK2/2016-2017 (ghi đầy đủ và chính xác như thông báo để được cập nhật học phí)
               
               +
Đối với học viên bồi dưỡng: <Mã số học viên> + <Họ tên> + Học viên Bồi dưỡng Đà Lạt đóng học phí HK2/2016-2017 (ghi đầy đủ và chính xác như thông báo để được cập nhật học phí)

2. Mức học phí: học viên xem mức học phí phải đóng ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ 2/2016-2017 tại trang cá nhân http://www.pgs.hcmut.edu.vn hoặc http://www.grad.hcmut.edu.vn/hv/ (lưu lý phải đăng nhập vào trang cá nhân).
 
Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp văn phòng đại diện trường đại học ĐHBK Tp.HCM tại Lâm Đồng: 063 3555.855 hoặc điện thoại phòng Đào tạo SĐH Bách Khoa: (08) 38647256 #5262 - (08) 38637318 (gặp anh Vũ).

Lưu ý: 
            - Học viên nào bị khóa tài khoản vì nợ học phí từ kỳ trước thì vui lòng chụp hình biên nhận đã đóng học phí và gởi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  để kiểm tra và mở lại tài khoản bị khóa.
            - Các học viên vui lòng không chuyển khoản từ máy ATM vì không có thông tin để cập nhật học phí;
            - Phần nội dung phải ghi chính xác thông tin theo hướng dẫn bên trên để học phí;
            - Không đóng dùm học phí cho 2 học viên trở lên trong cùng 1 phiếu nộp tiền tại ngân hàng để tránh cập nhật thiếu và không cấp được biên lai học phí. Nên tách thành những phiếu nộp tiền khác nhau. 
            - Học viên nào không hoàn thành học phí HK2/2016-2017 sẽ bị cảnh cáo học vụ sẽ không được công nhận kết quả bảo vệ luận văn, điểm thi và tài khoản cá nhân sẽ bị khóa cho đến khi hoàn thành học phí.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Lâm Đồng

Xem tất cả

Ngày 01/04/2017          

Lịch đóng học phí HK2/2016-2017 lần 1 dành cho các học viên tại Lâm Đồng

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên của Trường tại cở sở Lâm Đồng về việc đóng học phí HK2/2016-2017 như sau:

1. Cách thức đóng học phí: học viên đóng học phí trực tiếp vào tài khoản NH Agribank - chi nhánh Hiệp Phước của trường đại học Bách Khoa từ ngày 01/04/2017 đến 21/04/2017 với thông tin tài khoản như sau:


  • Ngân hàng: Agribank - chi nhánh Hiệp Phước
  • Số tài khoản1940201178555
  • Tên tài khoản: Trường Đại học Bách Khoa
  • Nội dung:

                 + Đối với học viên chính qui:  <Mã số học viên> + <Họ tên> + Học viên Đà Lạt đóng học phí HK2/2016-2017 (ghi đầy đủ và chính xác như thông báo để được cập nhật học phí)
                 + Đối với học viên làm luận văn:  <Mã số học viên> + <Họ tên> + Học viên Đà Lạt đóng học phí luận văn HK2/2016-2017 (ghi đầy đủ và chính xác như thông báo để được cập nhật học phí)
               
               +
Đối với học viên bồi dưỡng: <Mã số học viên> + <Họ tên> + Học viên Bồi dưỡng Đà Lạt đóng học phí HK2/2016-2017 (ghi đầy đủ và chính xác như thông báo để được cập nhật học phí)

2. Mức học phí: học viên xem mức học phí phải đóng ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ 2/2016-2017 tại trang cá nhân http://www.pgs.hcmut.edu.vn hoặc http://www.grad.hcmut.edu.vn/hv/ (lưu lý phải đăng nhập vào trang cá nhân).
 
Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp văn phòng đại diện trường đại học ĐHBK Tp.HCM tại Lâm Đồng: 063 3555.855 hoặc điện thoại phòng Đào tạo SĐH Bách Khoa: (08) 38647256 #5262 - (08) 38637318 (gặp anh Vũ).

Lưu ý: 
            - Học viên nào bị khóa tài khoản vì nợ học phí từ kỳ trước thì vui lòng chụp hình biên nhận đã đóng học phí và gởi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  để kiểm tra và mở lại tài khoản bị khóa.
            - Các học viên vui lòng không chuyển khoản từ máy ATM vì không có thông tin để cập nhật học phí;
            - Phần nội dung phải ghi chính xác thông tin theo hướng dẫn bên trên để học phí;
            - Không đóng dùm học phí cho 2 học viên trở lên trong cùng 1 phiếu nộp tiền tại ngân hàng để tránh cập nhật thiếu và không cấp được biên lai học phí. Nên tách thành những phiếu nộp tiền khác nhau. 
            - Học viên nào không hoàn thành học phí HK2/2016-2017 sẽ bị cảnh cáo học vụ sẽ không được công nhận kết quả bảo vệ luận văn, điểm thi và tài khoản cá nhân sẽ bị khóa cho đến khi hoàn thành học phí.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012