Thông báo Thạc Sĩ tại Lâm Đồng

Xem tất cả

Ngày 30/07/2013          

Lớp Bồi dưỡng Sau đại học năm 2013 tổ chức tại Lâm Đồng

    Nhằm cung cấp những kiến thức mới, bổ sung, cập nhật và hiện đại hóa các kiến thức đã học, đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại và tương lai, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp. HCM (Trường ĐHBK) trân trọng thông báo kế hoạch chiêu sinh lớp bồi dưỡng sau đại học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2013 tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng như sau:
   
1. Tiêu chí xét chọn hồ sơ:

-  Học viên có tham dự kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2013 của Trường ĐHBK với kết quả thi tuyển môn cơ bản, cơ sở > 4,0 điểm;
-  Tốt nghiệp đại học chính qui khối ngành kinh tế, quản lý;
-  Tốt nghiệp đại học không chính qui khối ngành kinh tế, quản lý với điểm trung bình toàn khóa    > 6,5 điểm;
-  Tốt nghiệp đại học chính qui các khối ngành khác và đã hoàn thành chương trình chuyển đổi chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

2. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 26/7/2013 tại Văn phòng đại diện Bách Khoa tại Lâm Đồng, Số 02 đường Trần Nhân Tông, Tp. Đà Lạt (theo hồ sơ đính kèm).

3. Số lượng hồ sơ xét tuyển: 30

4. Thời gian công bố danh sách xét đủ điều kiện tham gia khóa học: 02/8/2013

5. Thời gian thủ tục nhập học: 9g00 ngày 07/8/2013 tại Trung tâm Đào tạo Tại chức Lâm Đồng

6. Lệ phí hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ

7. Phí nhập học: 150.000/HV

8. Học phí: 45.000/tiết

9.
Hồ sơ: vui lòng tải hồ sơ ở file đính kèm bên dưới.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Lâm Đồng

Xem tất cả

Ngày 30/07/2013          

Lớp Bồi dưỡng Sau đại học năm 2013 tổ chức tại Lâm Đồng

    Nhằm cung cấp những kiến thức mới, bổ sung, cập nhật và hiện đại hóa các kiến thức đã học, đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại và tương lai, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp. HCM (Trường ĐHBK) trân trọng thông báo kế hoạch chiêu sinh lớp bồi dưỡng sau đại học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2013 tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng như sau:
   
1. Tiêu chí xét chọn hồ sơ:

-  Học viên có tham dự kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2013 của Trường ĐHBK với kết quả thi tuyển môn cơ bản, cơ sở > 4,0 điểm;
-  Tốt nghiệp đại học chính qui khối ngành kinh tế, quản lý;
-  Tốt nghiệp đại học không chính qui khối ngành kinh tế, quản lý với điểm trung bình toàn khóa    > 6,5 điểm;
-  Tốt nghiệp đại học chính qui các khối ngành khác và đã hoàn thành chương trình chuyển đổi chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

2. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 26/7/2013 tại Văn phòng đại diện Bách Khoa tại Lâm Đồng, Số 02 đường Trần Nhân Tông, Tp. Đà Lạt (theo hồ sơ đính kèm).

3. Số lượng hồ sơ xét tuyển: 30

4. Thời gian công bố danh sách xét đủ điều kiện tham gia khóa học: 02/8/2013

5. Thời gian thủ tục nhập học: 9g00 ngày 07/8/2013 tại Trung tâm Đào tạo Tại chức Lâm Đồng

6. Lệ phí hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ

7. Phí nhập học: 150.000/HV

8. Học phí: 45.000/tiết

9.
Hồ sơ: vui lòng tải hồ sơ ở file đính kèm bên dưới.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012