Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 26/04/2023          

Kế hoạch đăng ký môn học HK hè/2022-2023 (Đợt 3: 08-14/6/2023)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P. ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) và lịch học dự kiến trong HK hè/2022-2023 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 04/5 đến hết ngày 14/5/2023

Đợt 2: Từ ngày 24/5 đến hết ngày 28/5/2023

Đợt 3: Từ ngày 08/6 đến hết ngày 14/6/2023. HV ĐKMH tại đây >>>

Lưu ý
(VUI LÒNG XEM KỸ):
1. HK hè/2022-2023 chỉ mở các môn học (có thể thuộc khối kiến thức cơ sở ngành/ bắt buộc/ tự chọn) mà Khoa/Bộ môn đã đề nghị dời từ HK1/2022-2023 và HK2/2022-2023 sang HK hè. Do đó, số lượng môn học được mở trong HK hè sẽ RẤT ÍTTÙY KHÓA, NGÀNH sẽ KHÔNG MỞ MÔN HỌC nào.

2. HV có nhu cầu xin mở lớp (ngoại trừ các môn thuộc khối kiến thức chung), vui lòng làm thủ tục xin mở lớp kèm danh sách HV đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P. ĐTSĐH.
- Thời hạn nhận đơn mở lớp từ ngày 04/5 đến hết ngày 19/5/2023.
P. ĐTSĐH KHÔNG giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạnxin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.
- Lịch học đề nghị: HV vui lòng trao đổi và thống nhất với Giảng viên phụ trách môn. Do số tuần học của HK hè khá ngắn, vì thế, mỗi môn học sẽ xếp từ 2 hoặc 3 buổi/tuần, không xếp 1 buổi/tuần như các học kỳ chính.
Ví dụ:
+ Môn A phân bổ 30 tiết lý thuyết, có thể xếp vào thứ 2 và thứ 4 (tiết 13 – 15):
3 tiết/buổi x 2 buổi/tuần = 6 tiết/tuần x 5 tuần = 30 tiết
+ Môn B phân bổ 45 tiết lý thuyết, có thể xếp vào thứ 3 (tiết 13 – 15) và thứ 7 (tiết 2 – 6):
3 tiết/buổi x 1 buổi/tuần = 3 tiết/tuần x 5 tuần = 15 tiết
5 tiết/buổi x 1 buổi/tuần = 5 tiết/tuần x 6 tuần = 30 tiết

3. Các môn học có số lượng đăng ký >= 5 và được Khoa/Bộ môn phân công Cán bộ giảng dạy (CBGD) sẽ mở lớp chính thức.

4. Sau khi kết thúc đăng ký đợt 2, các môn học không được mở lớp (do Khoa/Bộ môn không phân công CBGD), bị trùng TKB (do CBGD đề nghị điều chỉnh lịch dạy) hoặc số lượng ĐKMH < 5 (danh sách đính kèm), P.ĐTSĐH đã tự động hủy kết quả ĐKMH và thông báo qua email cho HV.

Ngày 19/6/2023 (thứ hai, tuần 1): Các môn học sẽ bắt đầu học, lịch học tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật (giảng dạy và học tập trực tiếp tại Trường).

Mọi thắc mắc về thời khóa biểu & ĐKMH, HV vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 6308 (C. Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 26/04/2023          

Kế hoạch đăng ký môn học HK hè/2022-2023 (Đợt 3: 08-14/6/2023)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P. ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) và lịch học dự kiến trong HK hè/2022-2023 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 04/5 đến hết ngày 14/5/2023

Đợt 2: Từ ngày 24/5 đến hết ngày 28/5/2023

Đợt 3: Từ ngày 08/6 đến hết ngày 14/6/2023. HV ĐKMH tại đây >>>

Lưu ý
(VUI LÒNG XEM KỸ):
1. HK hè/2022-2023 chỉ mở các môn học (có thể thuộc khối kiến thức cơ sở ngành/ bắt buộc/ tự chọn) mà Khoa/Bộ môn đã đề nghị dời từ HK1/2022-2023 và HK2/2022-2023 sang HK hè. Do đó, số lượng môn học được mở trong HK hè sẽ RẤT ÍTTÙY KHÓA, NGÀNH sẽ KHÔNG MỞ MÔN HỌC nào.

2. HV có nhu cầu xin mở lớp (ngoại trừ các môn thuộc khối kiến thức chung), vui lòng làm thủ tục xin mở lớp kèm danh sách HV đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P. ĐTSĐH.
- Thời hạn nhận đơn mở lớp từ ngày 04/5 đến hết ngày 19/5/2023.
P. ĐTSĐH KHÔNG giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạnxin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.
- Lịch học đề nghị: HV vui lòng trao đổi và thống nhất với Giảng viên phụ trách môn. Do số tuần học của HK hè khá ngắn, vì thế, mỗi môn học sẽ xếp từ 2 hoặc 3 buổi/tuần, không xếp 1 buổi/tuần như các học kỳ chính.
Ví dụ:
+ Môn A phân bổ 30 tiết lý thuyết, có thể xếp vào thứ 2 và thứ 4 (tiết 13 – 15):
3 tiết/buổi x 2 buổi/tuần = 6 tiết/tuần x 5 tuần = 30 tiết
+ Môn B phân bổ 45 tiết lý thuyết, có thể xếp vào thứ 3 (tiết 13 – 15) và thứ 7 (tiết 2 – 6):
3 tiết/buổi x 1 buổi/tuần = 3 tiết/tuần x 5 tuần = 15 tiết
5 tiết/buổi x 1 buổi/tuần = 5 tiết/tuần x 6 tuần = 30 tiết

3. Các môn học có số lượng đăng ký >= 5 và được Khoa/Bộ môn phân công Cán bộ giảng dạy (CBGD) sẽ mở lớp chính thức.

4. Sau khi kết thúc đăng ký đợt 2, các môn học không được mở lớp (do Khoa/Bộ môn không phân công CBGD), bị trùng TKB (do CBGD đề nghị điều chỉnh lịch dạy) hoặc số lượng ĐKMH < 5 (danh sách đính kèm), P.ĐTSĐH đã tự động hủy kết quả ĐKMH và thông báo qua email cho HV.

Ngày 19/6/2023 (thứ hai, tuần 1): Các môn học sẽ bắt đầu học, lịch học tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật (giảng dạy và học tập trực tiếp tại Trường).

Mọi thắc mắc về thời khóa biểu & ĐKMH, HV vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 6308 (C. Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012