Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 29/11/2022          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/2022-2023 dành cho HV, SV (Đợt 4: 06-12/02/2023)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P. ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) trong HK2/2022-2023 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 10/12 đến hết ngày 18/12/2022

Đợt 2: Từ ngày 23/12 đến hết ngày 27/12/2022

Đợt 3: Từ ngày 07/01 đến hết ngày 11/01/2023

Đợt 4: Từ ngày 06/02 đến hết ngày 12/02/2023. HV đăng ký môn học online tại đây

Lưu ý:

1. HV đăng ký tất cả các môn học cần học trong đợt 1 (không quá 20 tín chỉ), nếu HV không đăng ký môn học trong đợt này có thể sẽ gặp khó khăn vào các đợt sau: đợt đăng ký hiệu chỉnh và đợt đăng ký bổ sung do lớp không mở hoặc lớp đã đủ sỉ số.

2. Về môn Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học (Mã MH: GK5932):
- Đối với HV khóa 2019, 2020, 2021:
+ Môn thuộc khối kiến thức chung tự chọn dành cho HV học theo hướng Ứng dụng
+ Môn thuộc khối kiến thức chung bắt buộc dành cho HV học theo hướng Nghiên cứu
- Đối với HV khóa 2022: Môn thuộc khối kiến thức chung tự chọn dành cho HV học theo hướng Ứng dụng

3. Về môn Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao (Mã MH: GK5933): Chỉ dành cho HV khóa 2022 học theo hướng Nghiên cứu
Ngoài ra, HV khóa 2022 học theo hướng Nghiên cứu cần lựa chọn:
+ 1 trong 10 môn học (ngoại trừ môn "Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học") để hoàn thành 3 tín chỉ của khối kiến thức chung
+ và 3 trong 5 môn học (tên môn học có chữ "Chuyên đề nghiên cứu", ngoại trừ môn "Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học") để hoàn thành 9 tín chỉ phần "Các chuyên đề nghiên cứu khác" của khối kiến thức tốt nghiệp

4. Về môn PPNCKH nâng cao (Mã MH: GK5908): Chỉ dành cho NCS.

5. Các môn chung tự chọn (như Quản lý dự án, Quản lý dịch vụ, Chuyên đề nghiên cứu: Kỹ năng phân tích...) dành cho tất cả các ngành sẽ được mở liên tục vào các học kỳ chính và luôn có số lượng đăng ký giới hạn. Trường hợp HV nào không đăng ký được, vui lòng theo dõi và đăng ký ở các học kỳ tiếp theo.
Nếu đã đủ số lượng, P. ĐTSĐH chỉ hỗ trợ những trường hợp HV đang cần tích lũy đủ tín chỉ để bảo vệ luận văn hoặc xét tốt nghiệp, hoặc HV khóa cũ bị thay đổi chương trình đào tạo (CTĐT), cần đăng ký các môn này để được công nhận tương đương.

6. Các môn học không được mở lớp (danh sách đính kèm) (do Khoa/Bộ môn không phân công Cán bộ giảng dạy), bị trùng thời khóa biểu (do Cán bộ giảng dạy đề nghị điều chỉnh lịch dạy) hoặc số lượng HV đăng ký ít hơn 5 (danh sách đính kèm), P. ĐTSĐH sẽ tự động hủy kết quả ĐKMH hoặc điều chỉnh lớp cho HV.
HV vui lòng kiểm tra lại thời khóa biểu (TKB) cá nhân & đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 2.

7. HV có nhu cầu xin mở lớp, vui lòng làm đơn xin mở lớp kèm danh sách HV đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P. ĐTSĐH.
Thời hạn nhận đơn từ ngày 06/02 đến hết ngày 24/02/2023.
P. ĐTSĐH chỉ nhận đơn theo đúng thời gian trên và KHÔNG giải quyết hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.

8. Ngày 06/02/2023 (thứ hai, tuần 1): Các môn học sẽ bắt đầu học, lịch học tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật.

Mọi thắc mắc về TKB & ĐKMH, HV vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 6308 (C. Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 29/11/2022          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/2022-2023 dành cho HV, SV (Đợt 4: 06-12/02/2023)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P. ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) trong HK2/2022-2023 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 10/12 đến hết ngày 18/12/2022

Đợt 2: Từ ngày 23/12 đến hết ngày 27/12/2022

Đợt 3: Từ ngày 07/01 đến hết ngày 11/01/2023

Đợt 4: Từ ngày 06/02 đến hết ngày 12/02/2023. HV đăng ký môn học online tại đây

Lưu ý:

1. HV đăng ký tất cả các môn học cần học trong đợt 1 (không quá 20 tín chỉ), nếu HV không đăng ký môn học trong đợt này có thể sẽ gặp khó khăn vào các đợt sau: đợt đăng ký hiệu chỉnh và đợt đăng ký bổ sung do lớp không mở hoặc lớp đã đủ sỉ số.

2. Về môn Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học (Mã MH: GK5932):
- Đối với HV khóa 2019, 2020, 2021:
+ Môn thuộc khối kiến thức chung tự chọn dành cho HV học theo hướng Ứng dụng
+ Môn thuộc khối kiến thức chung bắt buộc dành cho HV học theo hướng Nghiên cứu
- Đối với HV khóa 2022: Môn thuộc khối kiến thức chung tự chọn dành cho HV học theo hướng Ứng dụng

3. Về môn Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao (Mã MH: GK5933): Chỉ dành cho HV khóa 2022 học theo hướng Nghiên cứu
Ngoài ra, HV khóa 2022 học theo hướng Nghiên cứu cần lựa chọn:
+ 1 trong 10 môn học (ngoại trừ môn "Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học") để hoàn thành 3 tín chỉ của khối kiến thức chung
+ và 3 trong 5 môn học (tên môn học có chữ "Chuyên đề nghiên cứu", ngoại trừ môn "Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học") để hoàn thành 9 tín chỉ phần "Các chuyên đề nghiên cứu khác" của khối kiến thức tốt nghiệp

4. Về môn PPNCKH nâng cao (Mã MH: GK5908): Chỉ dành cho NCS.

5. Các môn chung tự chọn (như Quản lý dự án, Quản lý dịch vụ, Chuyên đề nghiên cứu: Kỹ năng phân tích...) dành cho tất cả các ngành sẽ được mở liên tục vào các học kỳ chính và luôn có số lượng đăng ký giới hạn. Trường hợp HV nào không đăng ký được, vui lòng theo dõi và đăng ký ở các học kỳ tiếp theo.
Nếu đã đủ số lượng, P. ĐTSĐH chỉ hỗ trợ những trường hợp HV đang cần tích lũy đủ tín chỉ để bảo vệ luận văn hoặc xét tốt nghiệp, hoặc HV khóa cũ bị thay đổi chương trình đào tạo (CTĐT), cần đăng ký các môn này để được công nhận tương đương.

6. Các môn học không được mở lớp (danh sách đính kèm) (do Khoa/Bộ môn không phân công Cán bộ giảng dạy), bị trùng thời khóa biểu (do Cán bộ giảng dạy đề nghị điều chỉnh lịch dạy) hoặc số lượng HV đăng ký ít hơn 5 (danh sách đính kèm), P. ĐTSĐH sẽ tự động hủy kết quả ĐKMH hoặc điều chỉnh lớp cho HV.
HV vui lòng kiểm tra lại thời khóa biểu (TKB) cá nhân & đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 2.

7. HV có nhu cầu xin mở lớp, vui lòng làm đơn xin mở lớp kèm danh sách HV đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P. ĐTSĐH.
Thời hạn nhận đơn từ ngày 06/02 đến hết ngày 24/02/2023.
P. ĐTSĐH chỉ nhận đơn theo đúng thời gian trên và KHÔNG giải quyết hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.

8. Ngày 06/02/2023 (thứ hai, tuần 1): Các môn học sẽ bắt đầu học, lịch học tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật.

Mọi thắc mắc về TKB & ĐKMH, HV vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 6308 (C. Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012