Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 25/11/2021          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/21-22 dành cho HV, SV (Đợt 5: 22 - 27/02/2022)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P. ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) trong HK2/2021-2022 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 09/12 đến hết ngày 13/12/2021. HV đăng ký môn học online tại đây >>>

Đợt 2: Từ ngày 16/12 đến hết ngày 20/12/2021. HV đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 3:
Từ ngày 06/01 đến hết ngày 12/01/2022. HV đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 4:
Từ ngày 14/02 đến hết ngày 20/02/2022. HV đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 5
: Từ ngày 22/02 đến hết ngày 27/02/2022. HV đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Lưu ý:
1. HV đăng ký tất cả các môn học cần học trong đợt 1 + 2 (không quá 20 tín chỉ), nếu HV không đăng ký môn học trong đợt này có thể sẽ gặp khó khăn vào các đợt sau: đợt đăng ký hiệu chỉnh và đợt đăng ký bổ sung do lớp không mở hoặc lớp đã đủ sĩ số.

2. Về môn Phương pháp nghiên cứu khoa học (PPNCKH) và các môn chung tự chọn (như Quản lý dự án, Quản lý dịch vụ, Kỹ năng phân tích...):
- Môn PPNCKH (đối với HV khóa 2019 trở về sau):

+ Môn thuộc khối kiến thức chung tự chọn dành cho HV học theo hướng Ứng dụng;
+ Môn thuộc khối kiến thức chung bắt buộc dành cho HV học theo hướng Nghiên cứu.
- Môn PPNCKH nâng cao: Dành cho NCS và HV (khóa 2018 trở về trước) học theo hướng Nghiên cứu.
Các môn chung tự chọn dành cho tất cả các ngành sẽ được mở liên tục vào các học kỳ chính và luôn có số lượng đăng ký giới hạn. Trường hợp HV nào không đăng ký được, vui lòng theo dõi và đăng ký ở các học kỳ tiếp theo.
Nếu đã đủ số lượng, P. ĐTSĐH chỉ hỗ trợ những trường hợp HV đang cần tích lũy đủ tín chỉ để bảo vệ luận văn hoặc xét tốt nghiệp, hoặc HV khóa cũ bị thay đổi chương trình đào tạo (CTĐT), cần đăng ký các môn này để được công nhận tương đương.

3. Các môn học không được mở lớp (do Khoa/Bộ môn không phân công Cán bộ giảng dạy), bị trùng thời khóa biểu (do Cán bộ giảng dạy đề nghị điều chỉnh lịch dạy) hoặc số lượng ĐKMH < 5 (danh sách đính kèm), P. ĐTSĐH sẽ tự động hủy kết quả ĐKMH cho HV.
HV vui lòng kiểm tra lại thời khóa biểu (TKB) cá nhân & đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 3.

4. HV có nhu cầu xin mở lớp, vui lòng làm đơn xin mở lớp kèm danh sách HV đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P. ĐTSĐH.
Thời hạn nhận đơn đến hết ngày 10/3/2022.
P. ĐTSĐH không giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạn và xin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.

5. Việc điều chỉnh lớp hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân, HV liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Các học vụ này sẽ được xem xét xử lýphản hồi trong 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi email.

6. HK2/2021-2022 sẽ tiếp tục triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến qua phần mềm Google Meet (https://meet.google.com/) và hỗ trợ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến BK-Elearning theo thời khóa biểu đã công bố; bắt đầu từ ngày 14/02/2022 (thứ hai, tuần 1).
 
Dự kiến khi điều kiện thuận lợi sẽ tổ chức giảng dạy – học tập trực tiếp tại Trường, P.ĐTSĐH sẽ có thông báo cụ thể đến các Anh/Chị HV.

Mọi thắc mắc về CTĐT, TKB & ĐKMH, HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5262 (C. Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 25/11/2021          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/21-22 dành cho HV, SV (Đợt 5: 22 - 27/02/2022)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P. ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) trong HK2/2021-2022 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 09/12 đến hết ngày 13/12/2021. HV đăng ký môn học online tại đây >>>

Đợt 2: Từ ngày 16/12 đến hết ngày 20/12/2021. HV đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 3:
Từ ngày 06/01 đến hết ngày 12/01/2022. HV đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 4:
Từ ngày 14/02 đến hết ngày 20/02/2022. HV đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 5
: Từ ngày 22/02 đến hết ngày 27/02/2022. HV đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Lưu ý:
1. HV đăng ký tất cả các môn học cần học trong đợt 1 + 2 (không quá 20 tín chỉ), nếu HV không đăng ký môn học trong đợt này có thể sẽ gặp khó khăn vào các đợt sau: đợt đăng ký hiệu chỉnh và đợt đăng ký bổ sung do lớp không mở hoặc lớp đã đủ sĩ số.

2. Về môn Phương pháp nghiên cứu khoa học (PPNCKH) và các môn chung tự chọn (như Quản lý dự án, Quản lý dịch vụ, Kỹ năng phân tích...):
- Môn PPNCKH (đối với HV khóa 2019 trở về sau):

+ Môn thuộc khối kiến thức chung tự chọn dành cho HV học theo hướng Ứng dụng;
+ Môn thuộc khối kiến thức chung bắt buộc dành cho HV học theo hướng Nghiên cứu.
- Môn PPNCKH nâng cao: Dành cho NCS và HV (khóa 2018 trở về trước) học theo hướng Nghiên cứu.
Các môn chung tự chọn dành cho tất cả các ngành sẽ được mở liên tục vào các học kỳ chính và luôn có số lượng đăng ký giới hạn. Trường hợp HV nào không đăng ký được, vui lòng theo dõi và đăng ký ở các học kỳ tiếp theo.
Nếu đã đủ số lượng, P. ĐTSĐH chỉ hỗ trợ những trường hợp HV đang cần tích lũy đủ tín chỉ để bảo vệ luận văn hoặc xét tốt nghiệp, hoặc HV khóa cũ bị thay đổi chương trình đào tạo (CTĐT), cần đăng ký các môn này để được công nhận tương đương.

3. Các môn học không được mở lớp (do Khoa/Bộ môn không phân công Cán bộ giảng dạy), bị trùng thời khóa biểu (do Cán bộ giảng dạy đề nghị điều chỉnh lịch dạy) hoặc số lượng ĐKMH < 5 (danh sách đính kèm), P. ĐTSĐH sẽ tự động hủy kết quả ĐKMH cho HV.
HV vui lòng kiểm tra lại thời khóa biểu (TKB) cá nhân & đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 3.

4. HV có nhu cầu xin mở lớp, vui lòng làm đơn xin mở lớp kèm danh sách HV đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P. ĐTSĐH.
Thời hạn nhận đơn đến hết ngày 10/3/2022.
P. ĐTSĐH không giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạn và xin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.

5. Việc điều chỉnh lớp hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân, HV liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Các học vụ này sẽ được xem xét xử lýphản hồi trong 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi email.

6. HK2/2021-2022 sẽ tiếp tục triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến qua phần mềm Google Meet (https://meet.google.com/) và hỗ trợ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến BK-Elearning theo thời khóa biểu đã công bố; bắt đầu từ ngày 14/02/2022 (thứ hai, tuần 1).
 
Dự kiến khi điều kiện thuận lợi sẽ tổ chức giảng dạy – học tập trực tiếp tại Trường, P.ĐTSĐH sẽ có thông báo cụ thể đến các Anh/Chị HV.

Mọi thắc mắc về CTĐT, TKB & ĐKMH, HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5262 (C. Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012