Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 09/05/2022

Gia hạn thời gian thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 14/2/2022 (HKII/2021-2022)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc gia hạn thời gian thực hiện luận văn dành cho các học viên cao học như sau:

- Học viên điền thông tin vào "biểu mẫu 09: Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện LV" (
có sự chấp thuận của CBHD, Hội đồng ngành và Khoa quản lý) sau đó nộp tại Phòng Đào tạo SĐH. 

- Biểu mẫu download tại www.pgs.hcmut.edu.vn trình đơn Biểu mẫu > Học viên Cao Học;

- Thời hạn
từ ngày 16→ 31/5/2022 (không áp dụng cho ngành Quản trị kinh doanh).

- Ngày nộp luận văn dự kiến: 13/6/2022 (thời gian cụ thể tùy bộ môn)Lưu ý:
- Học viên theo dõi kết quả được gia hạn trên trang cá nhân tại mục “Đề cương-Luận văn”;
- Phòng Đào tạo SĐH sẽ không giải quyết các trường hợp trễ hạn và các lý do không chính đáng.
- Mọi thắc mắc học viên vui lòng liên hệ qua email: dtthang@hcmut.edu.vn.

Trân trọng thông báo ./.