Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 28/09/2020          

Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh Văn phục vụ tuyển sinh 2020 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh Văn  phục vụ cho TS đợt 2 năm 2020. Bắt đầu học từ thứ 2 ngày 28/09/2020.

Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập chi tiết môn Toán, Anh văn tại đây >>>>>>

Lưu ý:

  - Lịch học bổ sung thêm dành cho các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website phòng Đào tạo SĐH. 
  - Môn cơ sở các ngành sẽ thông báo thời khóa biểu ngày 01/10/2020.
Trân trọng./.

Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 28/09/2020          

Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh Văn phục vụ tuyển sinh 2020 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh Văn  phục vụ cho TS đợt 2 năm 2020. Bắt đầu học từ thứ 2 ngày 28/09/2020.

Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập chi tiết môn Toán, Anh văn tại đây >>>>>>

Lưu ý:

  - Lịch học bổ sung thêm dành cho các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website phòng Đào tạo SĐH. 
  - Môn cơ sở các ngành sẽ thông báo thời khóa biểu ngày 01/10/2020.
Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012