Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 22/06/2020          

Học ôn tập bữa cuối môn Toán 1 và Toán Quản Lý do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách ngày 24/06/2020

Phòng Đào tạo SĐH thông báo:

  - Lịch học ôn tập bữa cuối dành cho các học viên học ôn tập môn Toán 1 và Toán Quản lý do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách sẽ học vào Tối thứ 4 ngày 24/06/2020 tại phòng 601C6, bắt đầu từ 18h00.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 22/06/2020          

Học ôn tập bữa cuối môn Toán 1 và Toán Quản Lý do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách ngày 24/06/2020

Phòng Đào tạo SĐH thông báo:

  - Lịch học ôn tập bữa cuối dành cho các học viên học ôn tập môn Toán 1 và Toán Quản lý do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách sẽ học vào Tối thứ 4 ngày 24/06/2020 tại phòng 601C6, bắt đầu từ 18h00.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012