Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 18/04/2018          

Cập nhật lịch thi giữa kỳ các môn học lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh khóa 3/2017 & khóa 1/2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc cập nhật lại lịch thi giữa kỳ các  môn học lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh khóa 3/2017 & khóa 1/2018.

Chi tiết lịch thi giữa kỳ, Anh/Chị vui lòng xem tại file đính kèm./.

Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 18/04/2018          

Cập nhật lịch thi giữa kỳ các môn học lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh khóa 3/2017 & khóa 1/2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc cập nhật lại lịch thi giữa kỳ các  môn học lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh khóa 3/2017 & khóa 1/2018.

Chi tiết lịch thi giữa kỳ, Anh/Chị vui lòng xem tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012