Thông báo

Xem tất cả

Ngày 23/07/2020          

Thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 1 (thay đổi phòng học ngành Quản lý xây dựng, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Anh/Chị học viên về việc thay đổi phòng học lớp chuyển đổi các ngành: Quản lý xây dựng, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh.

Thời khóa biểu chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 23/07/2020          

Thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 1 (thay đổi phòng học ngành Quản lý xây dựng, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Anh/Chị học viên về việc thay đổi phòng học lớp chuyển đổi các ngành: Quản lý xây dựng, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh.

Thời khóa biểu chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012