Thời khóa biểu ôn tập

Xem tất cả

Ngày 03/10/2022

TKB ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh văn từ 28/09/2020 → HẾT

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB của các lớp ôn tập Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh văn.  Các học viên vui lòng xem mặt sau thẻ học viên của mình thuộc lớp nào để đi học cho đúng lớp.

Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết cho tuyển sinh năm 2020 đợt 2 ở file đính kèm bên dưới.Lưu ý:

           - Lịch học bổ sung dành thêm cho lớp Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website.
           - Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.          Thời khóa biểu ôn tập

Xem tất cả

Ngày 03/10/2022

TKB ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh văn từ 28/09/2020 → HẾT

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB của các lớp ôn tập Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh văn.  Các học viên vui lòng xem mặt sau thẻ học viên của mình thuộc lớp nào để đi học cho đúng lớp.

Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết cho tuyển sinh năm 2020 đợt 2 ở file đính kèm bên dưới.Lưu ý:

           - Lịch học bổ sung dành thêm cho lớp Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website.
           - Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.         © Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012