Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 10/04/2023          

Thông báo thời khóa biểu lớp học Bổ túc kiến thức đợt 1 năm 2023 ngành Khoa học máy tính

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên thời khóa biểu lớp Bổ túc kiến thức đợt 1 năm 2023 của ngành Khoa học máy tính, cụ thể như sau:

1. Thời gian học: Từ 10/4/2023 đến 21/5/2023

2. Thời khóa biểu:

Thứ

Cán bộ giảng dạy

Môn học

Ngành

Số tiết

Giờ học

Phòng

Tuần học

3, 5 và 7

(từ ngày 11/04/2023 đến 27/04/2023

Thầy Đoàn Minh Vững

Cơ sở Toán tin

(phần Hệ thống số)

Khoa học máy tính

22,5

18h15 – 20h30

302B8

1 – 3

3, 5 và 7

(04/05/2023 – 23/05/2023

Thầy Mai Xuân Toàn

Cở sở Toán tin

(phần Toán rời rạc)

Khoa học máy tính

22,5

18h15 – 20h30

 

302B8

4 - 6

2 và 4

( từ ngày 10/04/2023 đến 24/04/2023)

Thầy Trần Giang Sơn

Nhập môn tin học

(phần Kỹ thuật lập trình)

Khoa học máy tính

15

18h15 – 20h30

 

302B8

1 - 3

Chủ nhật

(từ ngày 16/04/2023 đến ngày 21/05/2023

Thầy Trần Quang

Nhập môn tin học

(phần Cơ sở dữ liệu)

Khoa học máy tính

15

09h00 – 11h30

 

302B1

1 - 5

2 và 4

Từ ngày 26/04/2023 đến ngày 17/05/2023

Thầy Đoàn Minh Vững

Nhập môn tin học

(Cấu trúc máy tính)

Khoa học máy tính

15

18h15 – 20h30

 

302B8

5 - 6

 
 3. Lịch thi (có thể thay đổi theo yêu cầu của Cán bộ giảng dạy)
                                                                 
                                                                
Môn học

Ngày thi cuối kỳ

Cơ sở Toán tin học

Lúc 18h15, ngày 25/5/2023, phòng 302B8

Nhập môn tin học

Lúc 18h15, ngày 26/5/2023, phòng 302B8


Trân trọng./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 10/04/2023          

Thông báo thời khóa biểu lớp học Bổ túc kiến thức đợt 1 năm 2023 ngành Khoa học máy tính

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên thời khóa biểu lớp Bổ túc kiến thức đợt 1 năm 2023 của ngành Khoa học máy tính, cụ thể như sau:

1. Thời gian học: Từ 10/4/2023 đến 21/5/2023

2. Thời khóa biểu:

Thứ

Cán bộ giảng dạy

Môn học

Ngành

Số tiết

Giờ học

Phòng

Tuần học

3, 5 và 7

(từ ngày 11/04/2023 đến 27/04/2023

Thầy Đoàn Minh Vững

Cơ sở Toán tin

(phần Hệ thống số)

Khoa học máy tính

22,5

18h15 – 20h30

302B8

1 – 3

3, 5 và 7

(04/05/2023 – 23/05/2023

Thầy Mai Xuân Toàn

Cở sở Toán tin

(phần Toán rời rạc)

Khoa học máy tính

22,5

18h15 – 20h30

 

302B8

4 - 6

2 và 4

( từ ngày 10/04/2023 đến 24/04/2023)

Thầy Trần Giang Sơn

Nhập môn tin học

(phần Kỹ thuật lập trình)

Khoa học máy tính

15

18h15 – 20h30

 

302B8

1 - 3

Chủ nhật

(từ ngày 16/04/2023 đến ngày 21/05/2023

Thầy Trần Quang

Nhập môn tin học

(phần Cơ sở dữ liệu)

Khoa học máy tính

15

09h00 – 11h30

 

302B1

1 - 5

2 và 4

Từ ngày 26/04/2023 đến ngày 17/05/2023

Thầy Đoàn Minh Vững

Nhập môn tin học

(Cấu trúc máy tính)

Khoa học máy tính

15

18h15 – 20h30

 

302B8

5 - 6

 
 3. Lịch thi (có thể thay đổi theo yêu cầu của Cán bộ giảng dạy)
                                                                 
                                                                
Môn học

Ngày thi cuối kỳ

Cơ sở Toán tin học

Lúc 18h15, ngày 25/5/2023, phòng 302B8

Nhập môn tin học

Lúc 18h15, ngày 26/5/2023, phòng 302B8


Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012