Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 01/07/2021          

Chiêu sinh lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức năm 2021 - đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp. HCM trân trọng thông báo kế hoạch chiêu sinh các lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức các ngành như sau:

1. Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc các ngành không phải là ngành đúng, ngành gần với ngành dự thi, có nguyện vọng học tiếp lên cao học.

2. Thời gian đăng ký: đến hết ngày 15/07/2021

3. Thời gian nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo Sau đại học (P. 115 B3): đến hết ngày 15/07/2021


4. Học phí: 1.150.000đ/tín chỉ

5. Dự kiến thời gian khai giảng: Đầu tháng 08 năm 2021

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo SĐH - Trường Đại học Bách Khoa (P. 115 B3)

Điện thoại: 028.38637318 - Hotline: 0766 780 247

Trân trọng thông báo./.

• Ngành nào có chương trình Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi?
Các ngành có chương trình bổ túc kiến thức-chuyển đổi được quy định chi tiết trong Quy định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 2021 xem tại http://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/thac-si/danh-muc-nganh-dung-nganh-gan.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 01/07/2021          

Chiêu sinh lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức năm 2021 - đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp. HCM trân trọng thông báo kế hoạch chiêu sinh các lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức các ngành như sau:

1. Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc các ngành không phải là ngành đúng, ngành gần với ngành dự thi, có nguyện vọng học tiếp lên cao học.

2. Thời gian đăng ký: đến hết ngày 15/07/2021

3. Thời gian nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo Sau đại học (P. 115 B3): đến hết ngày 15/07/2021


4. Học phí: 1.150.000đ/tín chỉ

5. Dự kiến thời gian khai giảng: Đầu tháng 08 năm 2021

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo SĐH - Trường Đại học Bách Khoa (P. 115 B3)

Điện thoại: 028.38637318 - Hotline: 0766 780 247

Trân trọng thông báo./.

• Ngành nào có chương trình Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi?
Các ngành có chương trình bổ túc kiến thức-chuyển đổi được quy định chi tiết trong Quy định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 2021 xem tại http://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/thac-si/danh-muc-nganh-dung-nganh-gan.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012