Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 07/07/2020          

Thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 1 (thay đổi ngày học ngành Kỹ thuật công nghiệp )

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Anh/Chị học viên thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 1.

Thời khóa biểu chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 07/07/2020          

Thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 1 (thay đổi ngày học ngành Kỹ thuật công nghiệp )

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Anh/Chị học viên thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 1.

Thời khóa biểu chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012