Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 21/10/2017          

Phòng thi cuối kỳ môn kinh tế học - lớp chuyển đổi QTKD khóa 2/2017

Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch thi cuối kỳ môn kinh tế học lớp chuyển đổi QTKD khóa 2/2017 như sau:

- Thời gian: ngày 22/10/2017, lúc 15h05.

-  Địa điểm: Phòng 207B1.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 21/10/2017          

Phòng thi cuối kỳ môn kinh tế học - lớp chuyển đổi QTKD khóa 2/2017

Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch thi cuối kỳ môn kinh tế học lớp chuyển đổi QTKD khóa 2/2017 như sau:

- Thời gian: ngày 22/10/2017, lúc 15h05.

-  Địa điểm: Phòng 207B1.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012