Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 02/10/2017          

Lịch thi cuối kỳ lớp chuyển đổi QTKD khóa 2/2017

Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch thi cuối kỳ lớp chuyển đổi QTKD khóa 2/2017 như sau:

- Kế toán đại cương thi vào ngày 04/10/2017, lúc 18h30, tại P. 504B4.
 
- Các phương pháp phân tích định lượng ngày 10/10/2017, lúc 18h30, tại P. 504B4.
 
- Kinh tế học thi vào ngày 22/10/2017, lúc 15h00, Phòng sẽ thông báo sau.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 02/10/2017          

Lịch thi cuối kỳ lớp chuyển đổi QTKD khóa 2/2017

Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch thi cuối kỳ lớp chuyển đổi QTKD khóa 2/2017 như sau:

- Kế toán đại cương thi vào ngày 04/10/2017, lúc 18h30, tại P. 504B4.
 
- Các phương pháp phân tích định lượng ngày 10/10/2017, lúc 18h30, tại P. 504B4.
 
- Kinh tế học thi vào ngày 22/10/2017, lúc 15h00, Phòng sẽ thông báo sau.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012