Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 14/08/2017          

Thông báo thay đổi phòng học & lịch thi lớp chuyển đổi QTKD, HTTTQL, QLNL K2/2017

Phòng ĐT SĐH xin thông báo về việc thay đổi phòng học và lịch thi lớp chuyển đổi QTKD, HTTTQL, QLNL khóa 2/2017 như sau:

  • 14/8/2017 (thứ 2) & 19/8/2017 (thứ 7): học tại P. 304B9
  • 15 - 18/8/2017 (thứ ba - thứ sáu): học tại Giảng đường B2A.
  • Từ ngày 21/8: học cố định tại P. 504B4.
Học viên vui lòng xem chi tiết phòng học và lịch thi có thay đổi tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 14/08/2017          

Thông báo thay đổi phòng học & lịch thi lớp chuyển đổi QTKD, HTTTQL, QLNL K2/2017

Phòng ĐT SĐH xin thông báo về việc thay đổi phòng học và lịch thi lớp chuyển đổi QTKD, HTTTQL, QLNL khóa 2/2017 như sau:

  • 14/8/2017 (thứ 2) & 19/8/2017 (thứ 7): học tại P. 304B9
  • 15 - 18/8/2017 (thứ ba - thứ sáu): học tại Giảng đường B2A.
  • Từ ngày 21/8: học cố định tại P. 504B4.
Học viên vui lòng xem chi tiết phòng học và lịch thi có thay đổi tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012