Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 11/08/2017          

Lịch thi giữa kỳ môn Tiếp thị cơ bản lớp chuyển đổi QTKD khóa 2/2017

Phòng ĐT SĐH xin thông báo lịch thi giữa kỳ môn Tiếp thị cơ bản lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh khóa 2/2017.

Thời gian: ngày 11/8/2017, lúc 18h30, tại P. 405B4.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 11/08/2017          

Lịch thi giữa kỳ môn Tiếp thị cơ bản lớp chuyển đổi QTKD khóa 2/2017

Phòng ĐT SĐH xin thông báo lịch thi giữa kỳ môn Tiếp thị cơ bản lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh khóa 2/2017.

Thời gian: ngày 11/8/2017, lúc 18h30, tại P. 405B4.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012