Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 21/12/2012          

Lịch thi cuối kỳ môn Marketing căn bản, Quản trị đại cương, Các PP phân tích định lượng, Kế toán đại cương lớp chuyển đổi QTKD + HTTTQL khóa 3 năm 2012

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đã có Lịch thi cuối kỳ môn Marketing căn bản, Quản trị đại cương, Các PP phân tích định lượng, Kế toán đại cương lớp chuyển đổi QTKD + HTTTQL khóa 3 năm 2012.
 
Học viên vui lòng xem chi tiết lịch thi tại menu Lớp chuyên đề  BTKT – Chuyển đổi  Lịch thi

hoặc bấm vào đây >>>
 
Xin trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 21/12/2012          

Lịch thi cuối kỳ môn Marketing căn bản, Quản trị đại cương, Các PP phân tích định lượng, Kế toán đại cương lớp chuyển đổi QTKD + HTTTQL khóa 3 năm 2012

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đã có Lịch thi cuối kỳ môn Marketing căn bản, Quản trị đại cương, Các PP phân tích định lượng, Kế toán đại cương lớp chuyển đổi QTKD + HTTTQL khóa 3 năm 2012.
 
Học viên vui lòng xem chi tiết lịch thi tại menu Lớp chuyên đề  BTKT – Chuyển đổi  Lịch thi

hoặc bấm vào đây >>>
 
Xin trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012