Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 03/05/2017          

Lịch thi cuối kỳ lớp chuyển đổi khóa 1/2017

Phòng ĐT SĐH xin thông báo đến các Anh/Chị học viên llịch thi cuối kỳ lớp chuyển đổi khóa 1/2017 như sau:

- Kế toán đại cương, thi vào 18h30 ngày 06/5/2017, tại P. 405B4.

- Quản trị học, thi vào 18h30, ngày 09/05/2017, P. 504B4

- Tiếp thị cơ bản, thi vào 18h30, ngày 11/05/2017, P. 504B4

- Kinh tế học, thi vào 18h30, ngày 15/05/2017, P. 504B4

- Các phương pháp phân tích định  lượng, thi vào 18h30, ngày 19/05/2017, P. 504B4

Trân trọng thông báo ./.
 

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 03/05/2017          

Lịch thi cuối kỳ lớp chuyển đổi khóa 1/2017

Phòng ĐT SĐH xin thông báo đến các Anh/Chị học viên llịch thi cuối kỳ lớp chuyển đổi khóa 1/2017 như sau:

- Kế toán đại cương, thi vào 18h30 ngày 06/5/2017, tại P. 405B4.

- Quản trị học, thi vào 18h30, ngày 09/05/2017, P. 504B4

- Tiếp thị cơ bản, thi vào 18h30, ngày 11/05/2017, P. 504B4

- Kinh tế học, thi vào 18h30, ngày 15/05/2017, P. 504B4

- Các phương pháp phân tích định  lượng, thi vào 18h30, ngày 19/05/2017, P. 504B4

Trân trọng thông báo ./.
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012