Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 26/04/2022          

Kế hoạch đăng ký chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ

Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ được triển khai từ năm học 2019-2020 cho phép sinh viên có học lực khá giỏi rút ngắn thời gian học tập (lợi ít nhất 1 năm) so với tổng thời gian đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng. Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3 trong quá trình học đại học. Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ở trình độ Đại học (lên đến 15 tín chỉ).

 Điều kiện tham dự chương trình liên thông:
 
+ Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét: > 60

+ Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: > 7.0

+ Đăng ký ngành thạc sĩ phù hợp với ngành đại học.

 Chi tiết về lộ trình học tập của Chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ và các môn học ở bậc cao học được xét công nhận ở Đại học được cung cấp ở địa chỉ sau:

https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/lien-thong-dh-ths/2020-07-31-07-54-16/danh-muc-mon-hoc-xet-mien

Các bạn có thể đăng ký tham gia chương trình qua 4 bước sau:

Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại trang đăng ký tham gia chương trình từ ngày 28/04/2022 – 31/08/2022 tại địa chỉ sau: https://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms.

Bước 2: Theo dõi kết quả xét duyệt từ ngày 28/04/2022 – 31/08/2022 qua email do trường cung cấp.

Bước 3: In phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia) và Giấy xác nhận điểm trung bình học kỳ (theo mẫu) đính kèm có xác nhận của Phòng đào tạo nộp tại phòng Đào tạo Sau đại học (115B3) ngày 28/04/2022 – 31/08/2022.

Bước 4:
Sau khi nộp "Phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS" sinh viên được cấp tài khoản để đăng ký môn học cao học trực tuyến. Thời gian đăng ký môn học cao học dự kiến: từ ngày 28/08/2022 (Phòng sẽ gửi thông báo đăng ký qua email).

- Quy trình sau khi sinh viên được công nhận đủ điều kiện tham gia chương trình liên thông ĐH - Ths

Quy Trinh lien DH Ths sau khi cong nhan du dk v1 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

1.  Về học vụ:

Chuyên viên: Nguyễn Hữu Gơ.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 028.38647256 - 5144

2.  Về chuyên môn: Giảng viên cố vấn (vui lòng xem thông tin tại Bảng danh mục chương trình đào tạo liên thông ĐH-ThS).

 

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 26/04/2022          

Kế hoạch đăng ký chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ

Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ được triển khai từ năm học 2019-2020 cho phép sinh viên có học lực khá giỏi rút ngắn thời gian học tập (lợi ít nhất 1 năm) so với tổng thời gian đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng. Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3 trong quá trình học đại học. Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ở trình độ Đại học (lên đến 15 tín chỉ).

 Điều kiện tham dự chương trình liên thông:
 
+ Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét: > 60

+ Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: > 7.0

+ Đăng ký ngành thạc sĩ phù hợp với ngành đại học.

 Chi tiết về lộ trình học tập của Chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ và các môn học ở bậc cao học được xét công nhận ở Đại học được cung cấp ở địa chỉ sau:

https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/lien-thong-dh-ths/2020-07-31-07-54-16/danh-muc-mon-hoc-xet-mien

Các bạn có thể đăng ký tham gia chương trình qua 4 bước sau:

Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại trang đăng ký tham gia chương trình từ ngày 28/04/2022 – 31/08/2022 tại địa chỉ sau: https://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms.

Bước 2: Theo dõi kết quả xét duyệt từ ngày 28/04/2022 – 31/08/2022 qua email do trường cung cấp.

Bước 3: In phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia) và Giấy xác nhận điểm trung bình học kỳ (theo mẫu) đính kèm có xác nhận của Phòng đào tạo nộp tại phòng Đào tạo Sau đại học (115B3) ngày 28/04/2022 – 31/08/2022.

Bước 4:
Sau khi nộp "Phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS" sinh viên được cấp tài khoản để đăng ký môn học cao học trực tuyến. Thời gian đăng ký môn học cao học dự kiến: từ ngày 28/08/2022 (Phòng sẽ gửi thông báo đăng ký qua email).

- Quy trình sau khi sinh viên được công nhận đủ điều kiện tham gia chương trình liên thông ĐH - Ths

Quy Trinh lien DH Ths sau khi cong nhan du dk v1 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

1.  Về học vụ:

Chuyên viên: Nguyễn Hữu Gơ.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 028.38647256 - 5144

2.  Về chuyên môn: Giảng viên cố vấn (vui lòng xem thông tin tại Bảng danh mục chương trình đào tạo liên thông ĐH-ThS).

 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012