Thông tin cần biết

View all

14/09/2022          

LỄ TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC HỘI DOANH NHÂN ĐÀI LOAN TẠI VIỆT NAM NĂM HỌC 2022 – 2023

Có 28 suất học bổng đã được trao với tổng giá trị 330 triệu đồng.
Trong đó có 5 suất dành cho NCS và 23 suất dành cho học viên cao học.
hieu pho thuonggia

f642dfde7bc2bf9ce6d3

eb441dc4bad87e8627c9

373dbdd61fcadb9482db

(PSĐH)

Thông tin cần biết

View all

14/09/2022          

LỄ TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC HỘI DOANH NHÂN ĐÀI LOAN TẠI VIỆT NAM NĂM HỌC 2022 – 2023

Có 28 suất học bổng đã được trao với tổng giá trị 330 triệu đồng.
Trong đó có 5 suất dành cho NCS và 23 suất dành cho học viên cao học.
hieu pho thuonggia

f642dfde7bc2bf9ce6d3

eb441dc4bad87e8627c9

373dbdd61fcadb9482db

(PSĐH)

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012