Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ

Ngày 09/03/2021

Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ 2015 đợt 2 theo Chương trình Manar


THÔNG BÁO TUYỂN SINH


ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2015 – ĐỢT 2

Ngành Kỹ thuật hóa học, chuyên ngành Vật liệu cấu trúc nano và

phân tử (Molecular And NanoArchtecture – MANAR) 


Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK) - Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 – đợt 2 theo Chương trình Manar như sau:

Chương trình đào tạo tiến sỹ Ngành Kỹ thuật hóa học (mã số 62520301), chuyên ngành vật liệu cấu trúc nano và phân tử (Molecular And NanoArchtecture – MANAR) là chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và Đại học California Thành phố Berkeley, Hoa Kỳ (University of California, Berkeley, U.S.), http://www.manar.edu.vn.

Chương trình MANAR nhằm mục tiêu: (i) Đào tạo các tiến sỹ theo chuẩn mực quốc tế thông qua mô hình mentoring toàn cầu; (ii) Thực hiện những nghiên cứu đỉnh cao công bố được trong các tạp chí khoa học quốc tế uy tín; (iii) Tạo môi trường nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

1.    ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Người tham gia dự tuyển thuộc 1 trong 3 đối tượng sau:

-     Đã có bằng thạc sĩ các ngành hóa học, vật liệu và các ngành gần, phù hợp …;

-     Đã tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại giỏi (≥ 8) các ngành hóa học, vật liệu, và các gần, phù hợp …;

-     Đối với người tốt nghiệp đại học Chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) hoặc Chương
trình kỹ sư/ cử nhân tài năng các ngành hóa học, vật liệu, và các ngành liên quan thì phải có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 trở lên.

2.    ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

2.1.      Về văn bằng, ứng viên phải đáp ứng điều kiện văn bằng được quy định ở mục 1

2.2.      Về ngoại ngữ, ứng viên phải có đủ năng lực ngoại ngữ để nghiên cứu, học tập trong và ngoài nước; tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế; công bố quốc tế các kết quả nghiên cứu. Người dự tuyển được xét miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

-         Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh;

-         Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng toàn phần trong đào tạo là tiếng Anh;

-         Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành ngữ văn Anh do các cơ sở đào tạo trong nước, nước ngoài cấp;

-         Có 1 trong các chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn trình độ B2.1, gồm các chứng chỉ dưới đây còn hiệu lực 02 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày xét tuyển.

IELTS (*)

Cambridge English

TOEFL

(ETS cấp)

TOEIC

(ETS cấp)

VNU-EPT (**)

5.5

FCE (90)

iBT 60

Toefl ITP 500

600

VNU-EPT9

251

(*): do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp

(**): do Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM cấp

2.3.      Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.

2.4.      Có bài luận về hướng nghiên cứu dưới hình thức một đề nghị nghiên cứu.

2.5.      Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu cũng phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a.      Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b.      Năng lực hoạt động chuyên môn;

c.      Phương pháp làm việc;

d.      Khả năng nghiên cứu;

e.      Khả năng làm việc theo nhóm;

f.       Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g.      Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h.      Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

2.6.      Cán bộ hướng dẫn:

a.      Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướng dẫn;

b.      Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học được công bố trên website của Trường ĐHBK).

2.7.      Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập, cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của NCS theo quy định.

3.         CHỈ TIÊU CẤP HỌC BỔNG : 10 chỉ tiêu

4.         HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI, LỆ PHÍ DỰ THI

4.1.      Đăng ký dự tuyển online

Đăng ký dự tuyển online từ ngày 31/8/2015 tại Website http://www.pgs.hcmut.edu.vn.

4.2.      Nộp hồ sơ     

a.      Sau khi đăng ký dự tuyển online, ứng viên nộp 02 (hai) bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ được photo lại từ bộ chính) với các giấy tờ cụ thể sau:

-   Phiếu đăng ký dự tuyển (được in từ hệ thống);

-   Biểu mẫu 1 (biên nhận hồ sơ) và Biểu mẫu 2 (nộp hình) (được in từ hệ thống);

-   Lý lịch khoa học (Biểu mẫu 3) (được in từ hệ thống);

-   Văn bản đồng ý hướng dẫn của CBGD từ Trường ĐHBK (Biểu mẫu 5);

-   Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ (nếu có) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với trường hợp đang chờ cấp bằng (bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp chính thức sau khi trúng tuyển);

-   Bản sao hợp lệ bảng điểm đại học, thạc sĩ;

-   Bản sao hợp lệ bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);

-   Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn theo quy định;

-   Danh mục và bản sao công trình nghiên cứu khoa học (nếu có);

-   Bản sao hợp lệ các giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);

-   Bản sao hợp lệ các giấy tờ khác nếu có (bằng khen, giấy tờ ưu tiên...);

-   Phiếu khám sức khỏe;

-   02 giấy nhận xét về năng lực chuyên môn của thí sinh do 02 nhà khoa học giới thiệu.

-   Bài luận về hướng nghiên cứu (statement of purpose) trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4, trong đó trình bày rõ ràng lĩnh vực và đề tài nghiên cứu, lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu, phương pháp và kết quả dự kiến, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến kế hoạch công tác sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn (06 bộ).

Ghi chú:

+    Đối với các văn bằng và chứng chỉ, ứng viên đem bản chính đến để đối chiếu khi nộp hồ sơ.

+    Các văn bằng và bảng điểm bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt hợp lệ (có kèm theo bản sao bằng và bảng điểm gốc bằng tiếng nước ngoài).

4.3.      Thời gian và lệ phí nộp hồ sơ xét tuyển 

-        Thời gian nhận hồ sơ: từ 14/9 → 02/10/2015;

-        Lệ phí xét tuyển: 200.000đ;

-        Lệ phí hồ sơ: 60.000đ;

-        Thời gian phỏng vấn xét tuyển: 10/2015.

Thí sinh trình bày Bài luận về hướng nghiên cứu bằng tiếng Anh. Hội đồng chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, học lực và khả năng nghiên cứu. Hướng đề tài và Bài luận về hướng nghiên cứu
phải phù hợp với chuyên ngành dự tuyển và có tính mới trong nghiên cứu. 


5.    THÔNG TIN CHI TIẾT

     
Để biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

 Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ

Ngày 09/03/2021

Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ 2015 đợt 2 theo Chương trình Manar


THÔNG BÁO TUYỂN SINH


ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2015 – ĐỢT 2

Ngành Kỹ thuật hóa học, chuyên ngành Vật liệu cấu trúc nano và

phân tử (Molecular And NanoArchtecture – MANAR) 


Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK) - Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 – đợt 2 theo Chương trình Manar như sau:

Chương trình đào tạo tiến sỹ Ngành Kỹ thuật hóa học (mã số 62520301), chuyên ngành vật liệu cấu trúc nano và phân tử (Molecular And NanoArchtecture – MANAR) là chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và Đại học California Thành phố Berkeley, Hoa Kỳ (University of California, Berkeley, U.S.), http://www.manar.edu.vn.

Chương trình MANAR nhằm mục tiêu: (i) Đào tạo các tiến sỹ theo chuẩn mực quốc tế thông qua mô hình mentoring toàn cầu; (ii) Thực hiện những nghiên cứu đỉnh cao công bố được trong các tạp chí khoa học quốc tế uy tín; (iii) Tạo môi trường nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

1.    ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Người tham gia dự tuyển thuộc 1 trong 3 đối tượng sau:

-     Đã có bằng thạc sĩ các ngành hóa học, vật liệu và các ngành gần, phù hợp …;

-     Đã tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại giỏi (≥ 8) các ngành hóa học, vật liệu, và các gần, phù hợp …;

-     Đối với người tốt nghiệp đại học Chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) hoặc Chương
trình kỹ sư/ cử nhân tài năng các ngành hóa học, vật liệu, và các ngành liên quan thì phải có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 trở lên.

2.    ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

2.1.      Về văn bằng, ứng viên phải đáp ứng điều kiện văn bằng được quy định ở mục 1

2.2.      Về ngoại ngữ, ứng viên phải có đủ năng lực ngoại ngữ để nghiên cứu, học tập trong và ngoài nước; tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế; công bố quốc tế các kết quả nghiên cứu. Người dự tuyển được xét miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

-         Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh;

-         Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng toàn phần trong đào tạo là tiếng Anh;

-         Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành ngữ văn Anh do các cơ sở đào tạo trong nước, nước ngoài cấp;

-         Có 1 trong các chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn trình độ B2.1, gồm các chứng chỉ dưới đây còn hiệu lực 02 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày xét tuyển.

IELTS (*)

Cambridge English

TOEFL

(ETS cấp)

TOEIC

(ETS cấp)

VNU-EPT (**)

5.5

FCE (90)

iBT 60

Toefl ITP 500

600

VNU-EPT9

251

(*): do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp

(**): do Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM cấp

2.3.      Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.

2.4.      Có bài luận về hướng nghiên cứu dưới hình thức một đề nghị nghiên cứu.

2.5.      Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu cũng phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a.      Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b.      Năng lực hoạt động chuyên môn;

c.      Phương pháp làm việc;

d.      Khả năng nghiên cứu;

e.      Khả năng làm việc theo nhóm;

f.       Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g.      Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h.      Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

2.6.      Cán bộ hướng dẫn:

a.      Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướng dẫn;

b.      Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học được công bố trên website của Trường ĐHBK).

2.7.      Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập, cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của NCS theo quy định.

3.         CHỈ TIÊU CẤP HỌC BỔNG : 10 chỉ tiêu

4.         HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI, LỆ PHÍ DỰ THI

4.1.      Đăng ký dự tuyển online

Đăng ký dự tuyển online từ ngày 31/8/2015 tại Website http://www.pgs.hcmut.edu.vn.

4.2.      Nộp hồ sơ     

a.      Sau khi đăng ký dự tuyển online, ứng viên nộp 02 (hai) bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ được photo lại từ bộ chính) với các giấy tờ cụ thể sau:

-   Phiếu đăng ký dự tuyển (được in từ hệ thống);

-   Biểu mẫu 1 (biên nhận hồ sơ) và Biểu mẫu 2 (nộp hình) (được in từ hệ thống);

-   Lý lịch khoa học (Biểu mẫu 3) (được in từ hệ thống);

-   Văn bản đồng ý hướng dẫn của CBGD từ Trường ĐHBK (Biểu mẫu 5);

-   Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ (nếu có) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với trường hợp đang chờ cấp bằng (bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp chính thức sau khi trúng tuyển);

-   Bản sao hợp lệ bảng điểm đại học, thạc sĩ;

-   Bản sao hợp lệ bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);

-   Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn theo quy định;

-   Danh mục và bản sao công trình nghiên cứu khoa học (nếu có);

-   Bản sao hợp lệ các giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);

-   Bản sao hợp lệ các giấy tờ khác nếu có (bằng khen, giấy tờ ưu tiên...);

-   Phiếu khám sức khỏe;

-   02 giấy nhận xét về năng lực chuyên môn của thí sinh do 02 nhà khoa học giới thiệu.

-   Bài luận về hướng nghiên cứu (statement of purpose) trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4, trong đó trình bày rõ ràng lĩnh vực và đề tài nghiên cứu, lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu, phương pháp và kết quả dự kiến, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến kế hoạch công tác sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn (06 bộ).

Ghi chú:

+    Đối với các văn bằng và chứng chỉ, ứng viên đem bản chính đến để đối chiếu khi nộp hồ sơ.

+    Các văn bằng và bảng điểm bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt hợp lệ (có kèm theo bản sao bằng và bảng điểm gốc bằng tiếng nước ngoài).

4.3.      Thời gian và lệ phí nộp hồ sơ xét tuyển 

-        Thời gian nhận hồ sơ: từ 14/9 → 02/10/2015;

-        Lệ phí xét tuyển: 200.000đ;

-        Lệ phí hồ sơ: 60.000đ;

-        Thời gian phỏng vấn xét tuyển: 10/2015.

Thí sinh trình bày Bài luận về hướng nghiên cứu bằng tiếng Anh. Hội đồng chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, học lực và khả năng nghiên cứu. Hướng đề tài và Bài luận về hướng nghiên cứu
phải phù hợp với chuyên ngành dự tuyển và có tính mới trong nghiên cứu. 


5.    THÔNG TIN CHI TIẾT

     
Để biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012