Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ

Tuyển chuyển tiếp sinh cao học Đợt 2 Năm 2016

Trường Đại học Bách Khoa thông báo kế hoạch và điều kiện xét tuyển Chuyển tiếp sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 (đợt 2) như sau:

1. Đối tượng:

-   Người tốt nghiệp đại học các chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV);

-   Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư/ cử nhân tài năng của ĐHQG; chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 trở lên (thang điểm 10); người tốt nghiệp chính quy, văn bằng 2 chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8,0 trở lên (thang điểm 10) và thời gian ký quyết định công nhận tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển không quá 12 tháng.

(Chương trình đào tạo phải có luận văn, khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp với số tín chỉ từ 6 trở lên, có kết quả rèn luyện cuối khóa xếp từ loại khá trở lên; Không xét các trường hợp liên thông, hoàn thiện chính qui. Trường hợp bảng điểm đại học theo hệ 4 phải có xác nhận điểm theo hệ 10 của cơ sở đào tạo).

2. Tiêu chuẩn được xem xét tuyển chọn:

-   Tốt nghiệp ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển,

-   Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B1 trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận. Các chứng chỉ được công nhận đạt chuẩn trình độ B1 như sau:

Tiếng Anh:

Cấp độ

(CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge

Exam

BEC

BULATS

VNU-EPT

B1

4.5

450 PBT/ITP

133 CBT

45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

201

Tên các cơ sở đào tạo trong nước cấp chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Anh được công nhận: Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội; ĐH Hà Nội; ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng; ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế; ĐH Sư phạm Tp. HCM; Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Một số tiếng khác:

Cấp độ

(CEFR)

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

B1

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau B1

B1

ZD

HSK cấp độ 3

JLPT N3

-   Trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ như qui định phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học được tổ chức vào ngày 15, 16/10/2016.

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm (02 bộ: 01 bộ gốc, 01 bộ photo)

-   Đăng ký xét tuyển online tại Cổng Thông tin đào tạo SĐH của Trường: http://www.pgs.hcmut.edu.vn từ ngày 15/8/2016;

-   Sau khi đăng ký xét tuyển online, ứng viên nộp 02 bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ photo) tại Phòng Đào tạo SĐH (Phòng 115 nhà B3) từ 22 → 26/8/2016 với các giấy tờ cụ thể sau:

+          Bản đăng ký xét tuyển chuyển tiếp sinh, lý lịch khoa học đã có xác nhận (in từ hệ thống đăng ký xét tuyển online);

+          Bản sao giấy chứng nhận/ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm (có công chứng);

+          Bằng cấp hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ theo quy định (nếu có);

+          Các giấy chứng nhận thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học (nếu có);

+          Giấy chứng nhận sức khỏe (phòng khám quận, huyện trở lên có thời hạn trong 6 tháng); Ảnh 3 x 4.

-   Hội đồng tuyển sinh sẽ thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự Hội đồng phỏng vấn xét tuyển vào tháng 9/2016.

5. Lệ phí:

-   Lệ phí hồ sơ: 60.000đ

-   Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ


Trân trọng thông báo./.


 Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ

Tuyển chuyển tiếp sinh cao học Đợt 2 Năm 2016

Trường Đại học Bách Khoa thông báo kế hoạch và điều kiện xét tuyển Chuyển tiếp sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 (đợt 2) như sau:

1. Đối tượng:

-   Người tốt nghiệp đại học các chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV);

-   Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư/ cử nhân tài năng của ĐHQG; chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 trở lên (thang điểm 10); người tốt nghiệp chính quy, văn bằng 2 chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8,0 trở lên (thang điểm 10) và thời gian ký quyết định công nhận tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển không quá 12 tháng.

(Chương trình đào tạo phải có luận văn, khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp với số tín chỉ từ 6 trở lên, có kết quả rèn luyện cuối khóa xếp từ loại khá trở lên; Không xét các trường hợp liên thông, hoàn thiện chính qui. Trường hợp bảng điểm đại học theo hệ 4 phải có xác nhận điểm theo hệ 10 của cơ sở đào tạo).

2. Tiêu chuẩn được xem xét tuyển chọn:

-   Tốt nghiệp ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển,

-   Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B1 trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận. Các chứng chỉ được công nhận đạt chuẩn trình độ B1 như sau:

Tiếng Anh:

Cấp độ

(CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge

Exam

BEC

BULATS

VNU-EPT

B1

4.5

450 PBT/ITP

133 CBT

45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

201

Tên các cơ sở đào tạo trong nước cấp chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Anh được công nhận: Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội; ĐH Hà Nội; ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng; ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế; ĐH Sư phạm Tp. HCM; Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Một số tiếng khác:

Cấp độ

(CEFR)

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

B1

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau B1

B1

ZD

HSK cấp độ 3

JLPT N3

-   Trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ như qui định phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học được tổ chức vào ngày 15, 16/10/2016.

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm (02 bộ: 01 bộ gốc, 01 bộ photo)

-   Đăng ký xét tuyển online tại Cổng Thông tin đào tạo SĐH của Trường: http://www.pgs.hcmut.edu.vn từ ngày 15/8/2016;

-   Sau khi đăng ký xét tuyển online, ứng viên nộp 02 bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ photo) tại Phòng Đào tạo SĐH (Phòng 115 nhà B3) từ 22 → 26/8/2016 với các giấy tờ cụ thể sau:

+          Bản đăng ký xét tuyển chuyển tiếp sinh, lý lịch khoa học đã có xác nhận (in từ hệ thống đăng ký xét tuyển online);

+          Bản sao giấy chứng nhận/ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm (có công chứng);

+          Bằng cấp hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ theo quy định (nếu có);

+          Các giấy chứng nhận thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học (nếu có);

+          Giấy chứng nhận sức khỏe (phòng khám quận, huyện trở lên có thời hạn trong 6 tháng); Ảnh 3 x 4.

-   Hội đồng tuyển sinh sẽ thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự Hội đồng phỏng vấn xét tuyển vào tháng 9/2016.

5. Lệ phí:

-   Lệ phí hồ sơ: 60.000đ

-   Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ


Trân trọng thông báo./.


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012