Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ

Chương trình tiên tiến đào tạo thạc sĩ năm 2014 (EURECOM)

Chương trình tiên tiến đào tạo thạc sĩ kỹ thuật lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông
 
Advanced Program of Master of Engineering in ICT (ME in ICT)
 
- Văn bằng: Thạc sĩ Kỹ thuật (Master of Engineering)

- Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp. HCM

- Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ). Học kỳ 1 học tại Trường ĐHBK, học kỳ 2 và học kỳ 3 học tại EURECOM (Cộng hòa Pháp), học kỳ 4 thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp công nghệ công tin hàng đầu châu Âu là đối tác của EURECOM và bảo vệ Luận văn thạc sĩ tại Trường ĐHBK
 
- Tổ chức giảng dạy: Trường Đại học Bách Khoa phối hợp với Trung tâm xuất sắc JVN và tổ hợp EURECOM
 
- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
 
- Quy mô đào tạo: 20 học viên/ khóa
 
Tham gia vào chương trình này, học viên được trang bị tầm nhìn chiến lược trong môi trường hoạt động của các doanh nghiệp, được tiếp xúc với môi trường đa văn hóa và đa quốc gia. Chương trình dựa trên các mối quan hệ chặt chẽ giữa giáo dục, nghiên cứu và thực hành tại các doanh nghiệp, công ty hàng đầu của châu Âu và thế giới trong lĩnh vực công nghệ. Chương trình áp dụng kiến thức mới vào bối cảnh lớp học và môi trường nghiên cứu từ những kinh nghiệm hoạt động của các doanh nghiệp hàng đầu của thế giới là đối tác của EURECOM.
 
1. Lệ phí, thời gian đăng ký dự tuyển
 
- Lệ phí tuyển sinh: 1.000.000 đồng/ thí sinh

- Đăng ký dự tuyển: trước ngày 25/04/2014 tại Phòng Đào tạo SĐH, Trường Đại học Bách Khoa

- Thời gian phỏng vấn xét tuyển: dự kiến tháng 5/2014

 
2. Đối tượng xét tuyển
 
- Tốt nghiệp đại học chính qui loại khá trở lên thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông, ngành Điện, Điện tử- Viễn thông, ngành Toán-Tin học của các trường Đại học trong hay ngoài nước, không đòi hỏi kinh nghiệm làm việc;

- Học viên cao học năm thứ nhất thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông, ngành Điện, Điện tử- Viễn thông, ngành Toán-Tin học của các trường Đại học trong hay ngoài nước

- Tốt nghiệp đại học chương trình PFIEV, chương trình tiên tiến.
 
3. Hình thức tuyển sinh: Xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn xét tuyển

Các tiêu chí sơ tuyển và xếp thứ tự ưu tiên được xét tuyển phỏng vấn trực tiếp:
 
- Xếp loại tốt nghiệp toàn khóa học đại học; Điểm trung bình toàn khóa học đại học.
- Các thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, các kỳ thi học thuật trong và ngoài nước.
- Các thành tích về hoạt động xã hội.
- Ưu tiên các thí sinh đã tốt nghiệp đại học thuộc chương trình tiên tiến, cử nhân tài năng, kỹ sư tài năng, các thí sinh đang học cao học các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
- Ưu tiên các thí sinh có các văn bằng, kiến thức liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.  

Hội đồng chuyên môn sẽ phỏng vấn trực tiếp thí sinh bằng ngôn ngữ tiếng Anh dựa trên các tiêu chí sau:

- Khả năng học tập ( Intellectual Capability)
- Động lực tham gia chương trình (Motivation for participating to this Program)
- Hướng nghiên cứu quan tâm (Preferred orientation)
- Tự đánh giá về kiến thức, khả năng tham gia chương trình (Assessment of complimentary knowledge to be attending the program)
- Khả năng tài chính (Financial capacity)
- Kế hoạch học tập – tối đa 2 trang A4 viết tiếng Anh (Personal Statement of Purpose – two pages maximum in English)
- Nhận xét của giáo sư hướng dẫn bậc đại học (A letter of recommendation from professor/ responsible of your Undergraduate program)
 
4. Điều kiện ngoại ngữ: Thí sinh phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hay SĐH ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh.

b) Bằng tốt nghiệp đại học của các chương trình tiên tiến trong nước đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo công nhận mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh.

c) Một trong các chứng chỉ sau: TOEFL ITP (500 điểm trở lên); TOEFL IBT (60 điểm trở lên); TOEFL CBT (173 điểm trở lên); IELTS (5.0 điểm trở lên); TOEIC (600 điểm trở lên); VNU-EPT (176 điểm trở lên) còn trong thời hạn 2 năm đến ngày nộp hồ sơ.
 
 
 
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc xem thông báo tại địa chỉ:
Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa
 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Trang Web: http://www.pgs.hcmut.edu.vn
Hoặc
Trung tâm Xuất sắc JVN, ĐHQG-HCM
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Tp.HCM
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Trang Web: http://www.jvn.edu.vn hoặc http://www.eurecom.fr/en

 Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ

Chương trình tiên tiến đào tạo thạc sĩ năm 2014 (EURECOM)

Chương trình tiên tiến đào tạo thạc sĩ kỹ thuật lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông
 
Advanced Program of Master of Engineering in ICT (ME in ICT)
 
- Văn bằng: Thạc sĩ Kỹ thuật (Master of Engineering)

- Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp. HCM

- Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ). Học kỳ 1 học tại Trường ĐHBK, học kỳ 2 và học kỳ 3 học tại EURECOM (Cộng hòa Pháp), học kỳ 4 thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp công nghệ công tin hàng đầu châu Âu là đối tác của EURECOM và bảo vệ Luận văn thạc sĩ tại Trường ĐHBK
 
- Tổ chức giảng dạy: Trường Đại học Bách Khoa phối hợp với Trung tâm xuất sắc JVN và tổ hợp EURECOM
 
- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
 
- Quy mô đào tạo: 20 học viên/ khóa
 
Tham gia vào chương trình này, học viên được trang bị tầm nhìn chiến lược trong môi trường hoạt động của các doanh nghiệp, được tiếp xúc với môi trường đa văn hóa và đa quốc gia. Chương trình dựa trên các mối quan hệ chặt chẽ giữa giáo dục, nghiên cứu và thực hành tại các doanh nghiệp, công ty hàng đầu của châu Âu và thế giới trong lĩnh vực công nghệ. Chương trình áp dụng kiến thức mới vào bối cảnh lớp học và môi trường nghiên cứu từ những kinh nghiệm hoạt động của các doanh nghiệp hàng đầu của thế giới là đối tác của EURECOM.
 
1. Lệ phí, thời gian đăng ký dự tuyển
 
- Lệ phí tuyển sinh: 1.000.000 đồng/ thí sinh

- Đăng ký dự tuyển: trước ngày 25/04/2014 tại Phòng Đào tạo SĐH, Trường Đại học Bách Khoa

- Thời gian phỏng vấn xét tuyển: dự kiến tháng 5/2014

 
2. Đối tượng xét tuyển
 
- Tốt nghiệp đại học chính qui loại khá trở lên thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông, ngành Điện, Điện tử- Viễn thông, ngành Toán-Tin học của các trường Đại học trong hay ngoài nước, không đòi hỏi kinh nghiệm làm việc;

- Học viên cao học năm thứ nhất thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông, ngành Điện, Điện tử- Viễn thông, ngành Toán-Tin học của các trường Đại học trong hay ngoài nước

- Tốt nghiệp đại học chương trình PFIEV, chương trình tiên tiến.
 
3. Hình thức tuyển sinh: Xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn xét tuyển

Các tiêu chí sơ tuyển và xếp thứ tự ưu tiên được xét tuyển phỏng vấn trực tiếp:
 
- Xếp loại tốt nghiệp toàn khóa học đại học; Điểm trung bình toàn khóa học đại học.
- Các thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, các kỳ thi học thuật trong và ngoài nước.
- Các thành tích về hoạt động xã hội.
- Ưu tiên các thí sinh đã tốt nghiệp đại học thuộc chương trình tiên tiến, cử nhân tài năng, kỹ sư tài năng, các thí sinh đang học cao học các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
- Ưu tiên các thí sinh có các văn bằng, kiến thức liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.  

Hội đồng chuyên môn sẽ phỏng vấn trực tiếp thí sinh bằng ngôn ngữ tiếng Anh dựa trên các tiêu chí sau:

- Khả năng học tập ( Intellectual Capability)
- Động lực tham gia chương trình (Motivation for participating to this Program)
- Hướng nghiên cứu quan tâm (Preferred orientation)
- Tự đánh giá về kiến thức, khả năng tham gia chương trình (Assessment of complimentary knowledge to be attending the program)
- Khả năng tài chính (Financial capacity)
- Kế hoạch học tập – tối đa 2 trang A4 viết tiếng Anh (Personal Statement of Purpose – two pages maximum in English)
- Nhận xét của giáo sư hướng dẫn bậc đại học (A letter of recommendation from professor/ responsible of your Undergraduate program)
 
4. Điều kiện ngoại ngữ: Thí sinh phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hay SĐH ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh.

b) Bằng tốt nghiệp đại học của các chương trình tiên tiến trong nước đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo công nhận mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh.

c) Một trong các chứng chỉ sau: TOEFL ITP (500 điểm trở lên); TOEFL IBT (60 điểm trở lên); TOEFL CBT (173 điểm trở lên); IELTS (5.0 điểm trở lên); TOEIC (600 điểm trở lên); VNU-EPT (176 điểm trở lên) còn trong thời hạn 2 năm đến ngày nộp hồ sơ.
 
 
 
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc xem thông báo tại địa chỉ:
Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa
 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Trang Web: http://www.pgs.hcmut.edu.vn
Hoặc
Trung tâm Xuất sắc JVN, ĐHQG-HCM
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Tp.HCM
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Trang Web: http://www.jvn.edu.vn hoặc http://www.eurecom.fr/en

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012