Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ

Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2016 đợt 2 tại khu vực Tây Nam Bộ


Trường Đại học Bách Khoa xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 – đợt 2 của các ngành tổ chức tại khu vực Tây Nam Bộ như sau:

A.   ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý các doanh nghiệp hiện đang công tác tại các đơn vị khu vực Tây Nam Bộ.

B.    KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1.    Ngành tuyển sinh và môn thi tuyển

TT

Ngành tuyển sinh

Môn cơ sở

Môn

Cơ bản

Môn Ngoại ngữ

1.       

Kỹ thuật điện

Giải tích mạch

Toán cao cấp 1

1 trong các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật

2.       

Kỹ thuật viễn thông

3.       

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường đại cương

4.       

Địa kỹ thuật xây dựng

Sức bền vật liệu

5.       

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

6.       

Kỹ thuật hóa học

Hóa lý kỹ thuật

7.       

Chính sách công (Hướng Chính sách công trong quản lý môi trường)

Cơ sở quản lý môi trường

8.       

Công nghệ thông tin

Cơ sở tin học

Toán cao cấp 1

1 trong các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật


2.    Thời gian thi tuyển: 15, 16/10/2016

3.    Điều kiện xét miễn thi môn ngoại ngữ:

3.1. Người dự thi phải có đủ yêu cầu trình độ môn ngoại ngữ theo qui chế. Cụ thể như sau: 

  a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là một trong các ngoại ngữ sau: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật;

  b. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

  c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài (một trong các ngoại ngữ quy định);

  d. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B1 trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận. Các chứng chỉ được công nhận đạt chuẩn trình độ B1 như sau:

Tiếng Anh:

Cấp độ

(CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge

Exam

BEC

BULATS

VNU-EPT

B1

4.5

450 PBT/ITP

133 CBT

45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

201

Một số tiếng khác:

Cấp độ

(CEFR)

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

B1

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau B1

B1

ZD

HSK cấp độ 3

JLPT N3

Tên các cơ sở đào tạo trong nước cấp chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Anh được công nhận: Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội; Đại học Hà Nội; Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng; Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế; Đại học Sư phạm Tp. HCM; Trung tâm SEAMEO RETRAC.

  e. Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ từ 50 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh SĐH do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 02 năm kể từ ngày tuyển sinh môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.

3.2. Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định tại mục 3.1 phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.

C. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1.   Ngành Kỹ thuật điện

  -  Ngành phù hợp: Ngành Kỹ thuật điện, ngành Điện năng, ngành Hệ Thống Năng Lượng.

  -  Ngành gần: ngành Tự động hóa, Điện tử - Viễn thông, hoặc các ngành có liên quan đến Kỹ thuật điện do Khoa quản lý ngành quyết định.

  -  Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp có chương trình đào tạo 4 năm, không chính qui và ngành gần. Nếu học viên đã có môn học ở bậc đại học giống môn học nào ở phần kiến thức bổ sung thì môn học đó sẽ xem xét được miễn.

2.  Ngành Kỹ thuật viễn thông

  - Ngành phù hợp: Ngành Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông

  - Ngành gần: Ngành Vật Lý Điện Tử, Vật Lý Y Sinh, hoặc các ngành có liên quan đến Điện Tử, Viễn Thông do Khoa quản lý ngành quyết định.

  - Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp có chương trình đào tạo 4 năm, không chính qui và ngành gần.

3.  Ngành Kỹ thuật môi trường

  - Ngành đúng: Kỹ thuật Môi trường; Công nghệ Môi trường

  - Ngành gần: Kỹ thuật hóa học,Công nghệ sinh học, Cấp thoát nước, An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, Kỹ thuật tài nguyên nước.

  - Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học đúng ngành có chương trình đào tạo đại học 4 năm, ngành gần.

4. Ngành Địa kỹ thuật xây dựng

 -  Ngành phù hợp: Tốt nghiệp đại học các ngành Xây dựng dân dụng & CN; Cầu đường; Cảng – biển; Thủy lợi; Vật liệu XD.

 -  Ngành gần: Tốt nghiệp đại học chính quy các trường công lập ngành Địa kỹ thuật; Mỏ địa chất.

 -  Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp có chương trình đào tạo 4 năm, không chính qui và ngành gần.

5.   Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

  - Ngành phù hợp:

   + Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp thuộc khối ngành Xây dựng có thời gian đào tạo từ 4,5 năm trở lên của các trường: ĐH Bách khoa TP. HCM, ĐH Xây dựng Hà Nội, ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Kiến trúc TP. HCM, ĐH Kiến trúc Hà Nội.

   + Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp của các trường đại học khác hoặc hệ không chính quy loại khá trở lên của Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM (đối tượng 2)

  - Ngành gần: tốt nghiệp đại học hệ chính quy nhóm ngành Kỹ thuật Xây dựng Cầu đường, Kỹ thuật Tài nguyên nước, Xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật Xây dựng Cảng - Công trình biển và Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng của Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM (đối tượng 3)

  - Chương trình đào tạo 2 năm dành cho (đối tượng 2) và (đối tượng 3) phải học khối kiến thức bổ sung một học kỳ.

6.  Ngành Kỹ thuật hóa học

  -  Ngành phù hợp: Công nghệ Hóa học hoặc Kỹ thuật Hóa học tại các trường đại học thuộc khối kỹ thuật.

  -  Ngành gần: Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Vật liệu, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Môi trường, Hóa học, Sinh học tại tất cả các trường đại học khối kỹ thuật hoặc khoa học tự nhiên và ngành dược thuộc các trường đại học Y-Dược

  - Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp có chương trình đào tạo 4 năm, ngành gần.

7. Ngành Chính sách công (Chính sách công trong quản lý môi trường)

  - Ngành đúng: Chính sách công, Quản lý tài nguyên & môi trường; Công nghệ & Quản lý Môi trường.

  - Ngành gần: Quản lý đất đai; Quản lý biển đảo và đới bờ; Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật tài nguyên nước; Khoa học môi trường; Môi trường đất & nước; Môi trường không khí; Địa lý tài nguyên & môi trường; Khí tượng và khí hậu học; Hải dương học; Thủy văn học; Hóa môi trường, Kinh doanh, Kinh tế, Quản trị và Quản lý, ...

  - Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học đúng ngành có chương trình đào tạo đại học 4 năm, ngành gần.

8. Ngành Công nghệ thông tin

  - Ngành đúng: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin

  - Ngành gần: Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính (thuộc nhóm Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông).

  - Ngành Khác: Các ngành thuộc nhóm Kỹ thuật và Khoa học hoặc có tên tương tự khác. Hội đồng ngành sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể dựa trên mức độ tương đồng của chương trình đào tạo.

  - Chương trình đào tạo 2 năm (có thể rút xuống 1,5 năm đối với các học viên đã hoàn tất một số môn tương đương trong chương trình đào tạo ở hệ đại học: do Hội đồng ngành quyết định đối với từng trường hợp cụ thể).

D. KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN

 1. Lớp ôn tập thi tuyển

  -  Địa điểm tổ chức: giảng dạy tại Trường Đại Học Cần Thơ

  -  Thời gian khai giảng: tháng 8/ 2016

     + Môn Cơ bản (Toán cao cấp - 60 tiết)

     + Môn cơ sở (45 tiết). Điều kiện mở lớp: sĩ số > 20 học viên.

     + Môn Anh văn: 60 tiết.

   -  Học phí ôn tập: 50.000 đồng/ tiết

Chi tiết các môn cơ sở của từng ngành tham khảo tại trang web: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/thac-si

    - Ghi danh ôn tập: tại Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường Đại Học Cần Thơ, Đường 3/2 Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

2. Phát hành và nộp hồ sơ đăng ký thi: 

    -  Đăng ký dự tuyển online từ ngày 20/6/2016 tại Cổng Thông tin đào tạo SĐH: http://www.pgs.hcmut.edu.vn

    -  Hồ sơ gồm:

      +   02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

      +   02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

      +   02 bản sao bảng điểm các môn học chuyển đổi, bổ túc kiến thức (nếu có);

      +   Phiếu đăng ký dự thi, Lý lịch khoa học;

      +   Phiếu khám sức khỏe; 02 ảnh 3x4;

      +   Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có).

  Nộp hồ sơ thi tuyển:

  -   Sau khi đăng ký dự tuyển online, người dự tuyển nộp hồ sơ dự thi chính thức từ ngày 08/8/2016 đến ngày 06/10/2016 tại Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường Đại Học Cần Thơ.

  -   Lệ phí hồ sơ: 60.000 đ/ hồ sơ

  -   Lệ phí thi tuyển:

     +   Môn cơ bản: 120.000 đ/ môn;

     +   Môn cơ sở: 120.000 đ/ môn;

     +   Môn Tiếng Anh: 120.000 đ (ngoại ngữ khác theo mức thu của Trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn, ĐHQG Tp.HCM)

 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học (Phòng 115, nhà B3)
Trường Đại Học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, Tp. HCM
ĐT: 08-38 637 318. Trang Web: www.pgs.hcmut.edu.vn .


Trân trọng thông báo./.

 Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ

Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2016 đợt 2 tại khu vực Tây Nam Bộ


Trường Đại học Bách Khoa xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 – đợt 2 của các ngành tổ chức tại khu vực Tây Nam Bộ như sau:

A.   ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý các doanh nghiệp hiện đang công tác tại các đơn vị khu vực Tây Nam Bộ.

B.    KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1.    Ngành tuyển sinh và môn thi tuyển

TT

Ngành tuyển sinh

Môn cơ sở

Môn

Cơ bản

Môn Ngoại ngữ

1.       

Kỹ thuật điện

Giải tích mạch

Toán cao cấp 1

1 trong các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật

2.       

Kỹ thuật viễn thông

3.       

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường đại cương

4.       

Địa kỹ thuật xây dựng

Sức bền vật liệu

5.       

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

6.       

Kỹ thuật hóa học

Hóa lý kỹ thuật

7.       

Chính sách công (Hướng Chính sách công trong quản lý môi trường)

Cơ sở quản lý môi trường

8.       

Công nghệ thông tin

Cơ sở tin học

Toán cao cấp 1

1 trong các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật


2.    Thời gian thi tuyển: 15, 16/10/2016

3.    Điều kiện xét miễn thi môn ngoại ngữ:

3.1. Người dự thi phải có đủ yêu cầu trình độ môn ngoại ngữ theo qui chế. Cụ thể như sau: 

  a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là một trong các ngoại ngữ sau: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật;

  b. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

  c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài (một trong các ngoại ngữ quy định);

  d. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B1 trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận. Các chứng chỉ được công nhận đạt chuẩn trình độ B1 như sau:

Tiếng Anh:

Cấp độ

(CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge

Exam

BEC

BULATS

VNU-EPT

B1

4.5

450 PBT/ITP

133 CBT

45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

201

Một số tiếng khác:

Cấp độ

(CEFR)

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

B1

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau B1

B1

ZD

HSK cấp độ 3

JLPT N3

Tên các cơ sở đào tạo trong nước cấp chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Anh được công nhận: Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội; Đại học Hà Nội; Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng; Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế; Đại học Sư phạm Tp. HCM; Trung tâm SEAMEO RETRAC.

  e. Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ từ 50 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh SĐH do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 02 năm kể từ ngày tuyển sinh môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.

3.2. Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định tại mục 3.1 phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.

C. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1.   Ngành Kỹ thuật điện

  -  Ngành phù hợp: Ngành Kỹ thuật điện, ngành Điện năng, ngành Hệ Thống Năng Lượng.

  -  Ngành gần: ngành Tự động hóa, Điện tử - Viễn thông, hoặc các ngành có liên quan đến Kỹ thuật điện do Khoa quản lý ngành quyết định.

  -  Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp có chương trình đào tạo 4 năm, không chính qui và ngành gần. Nếu học viên đã có môn học ở bậc đại học giống môn học nào ở phần kiến thức bổ sung thì môn học đó sẽ xem xét được miễn.

2.  Ngành Kỹ thuật viễn thông

  - Ngành phù hợp: Ngành Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông

  - Ngành gần: Ngành Vật Lý Điện Tử, Vật Lý Y Sinh, hoặc các ngành có liên quan đến Điện Tử, Viễn Thông do Khoa quản lý ngành quyết định.

  - Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp có chương trình đào tạo 4 năm, không chính qui và ngành gần.

3.  Ngành Kỹ thuật môi trường

  - Ngành đúng: Kỹ thuật Môi trường; Công nghệ Môi trường

  - Ngành gần: Kỹ thuật hóa học,Công nghệ sinh học, Cấp thoát nước, An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, Kỹ thuật tài nguyên nước.

  - Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học đúng ngành có chương trình đào tạo đại học 4 năm, ngành gần.

4. Ngành Địa kỹ thuật xây dựng

 -  Ngành phù hợp: Tốt nghiệp đại học các ngành Xây dựng dân dụng & CN; Cầu đường; Cảng – biển; Thủy lợi; Vật liệu XD.

 -  Ngành gần: Tốt nghiệp đại học chính quy các trường công lập ngành Địa kỹ thuật; Mỏ địa chất.

 -  Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp có chương trình đào tạo 4 năm, không chính qui và ngành gần.

5.   Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

  - Ngành phù hợp:

   + Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp thuộc khối ngành Xây dựng có thời gian đào tạo từ 4,5 năm trở lên của các trường: ĐH Bách khoa TP. HCM, ĐH Xây dựng Hà Nội, ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Kiến trúc TP. HCM, ĐH Kiến trúc Hà Nội.

   + Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp của các trường đại học khác hoặc hệ không chính quy loại khá trở lên của Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM (đối tượng 2)

  - Ngành gần: tốt nghiệp đại học hệ chính quy nhóm ngành Kỹ thuật Xây dựng Cầu đường, Kỹ thuật Tài nguyên nước, Xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật Xây dựng Cảng - Công trình biển và Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng của Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM (đối tượng 3)

  - Chương trình đào tạo 2 năm dành cho (đối tượng 2) và (đối tượng 3) phải học khối kiến thức bổ sung một học kỳ.

6.  Ngành Kỹ thuật hóa học

  -  Ngành phù hợp: Công nghệ Hóa học hoặc Kỹ thuật Hóa học tại các trường đại học thuộc khối kỹ thuật.

  -  Ngành gần: Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Vật liệu, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Môi trường, Hóa học, Sinh học tại tất cả các trường đại học khối kỹ thuật hoặc khoa học tự nhiên và ngành dược thuộc các trường đại học Y-Dược

  - Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp có chương trình đào tạo 4 năm, ngành gần.

7. Ngành Chính sách công (Chính sách công trong quản lý môi trường)

  - Ngành đúng: Chính sách công, Quản lý tài nguyên & môi trường; Công nghệ & Quản lý Môi trường.

  - Ngành gần: Quản lý đất đai; Quản lý biển đảo và đới bờ; Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật tài nguyên nước; Khoa học môi trường; Môi trường đất & nước; Môi trường không khí; Địa lý tài nguyên & môi trường; Khí tượng và khí hậu học; Hải dương học; Thủy văn học; Hóa môi trường, Kinh doanh, Kinh tế, Quản trị và Quản lý, ...

  - Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học đúng ngành có chương trình đào tạo đại học 4 năm, ngành gần.

8. Ngành Công nghệ thông tin

  - Ngành đúng: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin

  - Ngành gần: Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính (thuộc nhóm Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông).

  - Ngành Khác: Các ngành thuộc nhóm Kỹ thuật và Khoa học hoặc có tên tương tự khác. Hội đồng ngành sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể dựa trên mức độ tương đồng của chương trình đào tạo.

  - Chương trình đào tạo 2 năm (có thể rút xuống 1,5 năm đối với các học viên đã hoàn tất một số môn tương đương trong chương trình đào tạo ở hệ đại học: do Hội đồng ngành quyết định đối với từng trường hợp cụ thể).

D. KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN

 1. Lớp ôn tập thi tuyển

  -  Địa điểm tổ chức: giảng dạy tại Trường Đại Học Cần Thơ

  -  Thời gian khai giảng: tháng 8/ 2016

     + Môn Cơ bản (Toán cao cấp - 60 tiết)

     + Môn cơ sở (45 tiết). Điều kiện mở lớp: sĩ số > 20 học viên.

     + Môn Anh văn: 60 tiết.

   -  Học phí ôn tập: 50.000 đồng/ tiết

Chi tiết các môn cơ sở của từng ngành tham khảo tại trang web: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/thac-si

    - Ghi danh ôn tập: tại Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường Đại Học Cần Thơ, Đường 3/2 Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

2. Phát hành và nộp hồ sơ đăng ký thi: 

    -  Đăng ký dự tuyển online từ ngày 20/6/2016 tại Cổng Thông tin đào tạo SĐH: http://www.pgs.hcmut.edu.vn

    -  Hồ sơ gồm:

      +   02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

      +   02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

      +   02 bản sao bảng điểm các môn học chuyển đổi, bổ túc kiến thức (nếu có);

      +   Phiếu đăng ký dự thi, Lý lịch khoa học;

      +   Phiếu khám sức khỏe; 02 ảnh 3x4;

      +   Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có).

  Nộp hồ sơ thi tuyển:

  -   Sau khi đăng ký dự tuyển online, người dự tuyển nộp hồ sơ dự thi chính thức từ ngày 08/8/2016 đến ngày 06/10/2016 tại Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường Đại Học Cần Thơ.

  -   Lệ phí hồ sơ: 60.000 đ/ hồ sơ

  -   Lệ phí thi tuyển:

     +   Môn cơ bản: 120.000 đ/ môn;

     +   Môn cơ sở: 120.000 đ/ môn;

     +   Môn Tiếng Anh: 120.000 đ (ngoại ngữ khác theo mức thu của Trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn, ĐHQG Tp.HCM)

 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học (Phòng 115, nhà B3)
Trường Đại Học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, Tp. HCM
ĐT: 08-38 637 318. Trang Web: www.pgs.hcmut.edu.vn .


Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012