Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 26/12/2014          

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và lịch học bù

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/ Chị Nghiên cứu sinh về việc nghỉ lễ và học bù như sau:

- Các lớp học ngày 01/1/2015 (thứ Năm) được nghỉ và không bù.

- Các lớp học ngày 02/1/2015 (thứ Sáu) được nghỉ và học bù vào thứ Sáu đúng tiết và phòng học trong thời khóa biểu của tuần tiếp theo khi kết thúc môn học (theo file đính kèm).

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 26/12/2014          

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và lịch học bù

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/ Chị Nghiên cứu sinh về việc nghỉ lễ và học bù như sau:

- Các lớp học ngày 01/1/2015 (thứ Năm) được nghỉ và không bù.

- Các lớp học ngày 02/1/2015 (thứ Sáu) được nghỉ và học bù vào thứ Sáu đúng tiết và phòng học trong thời khóa biểu của tuần tiếp theo khi kết thúc môn học (theo file đính kèm).

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012