Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 03/12/2014          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/2014-2015

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/ Chị học viên & Nghiên cứu sinh về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2014-2015 như sau:

* Đối với học viên Cao học:
-
     Từ ngày 02/12/2014 --> 07/12/2014: học viên đăng ký môn học online theo nguyện vọng trong HK2/2014-2015 tại đây >>>. Căn cứ vào kết quả đăng ký môn học đợt này, Nhà Trường sẽ chỉ mở lớp những môn học có sỉ số HV đăng ký >=5. 

-  Từ ngày 
24/12/2014 --> 28/12/2014đăng ký bổ sung các môn học online tại đây >>>

Lưu ý: Sau khi có Thời khóa biểu chính thức HK2/14-15 (từ  ngày 29/12/2014 trờ đi)
* Đối với các môn học không được mở lớp, Phòng Đào Tạo SĐH sẽ tự động hủy đăng ký môn học cho học viên. 
* Việc điều chỉnh lớp môn học hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân chính đáng, Học viên vui lòng gửi đơn trực tiếp tại Phòng SĐH từ  ngày 05/01 - 08/01/2015 để Nhà trường xem xét giải quyết.


* Đối với Nghiên cứu sinh:
-  Từ ngày 31/12/2014 --> 04/01/2015đăng ký bổ sung các môn học online tại đây >>>

Trân trọng thông báo! 

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 03/12/2014          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/2014-2015

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/ Chị học viên & Nghiên cứu sinh về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2014-2015 như sau:

* Đối với học viên Cao học:
-
     Từ ngày 02/12/2014 --> 07/12/2014: học viên đăng ký môn học online theo nguyện vọng trong HK2/2014-2015 tại đây >>>. Căn cứ vào kết quả đăng ký môn học đợt này, Nhà Trường sẽ chỉ mở lớp những môn học có sỉ số HV đăng ký >=5. 

-  Từ ngày 
24/12/2014 --> 28/12/2014đăng ký bổ sung các môn học online tại đây >>>

Lưu ý: Sau khi có Thời khóa biểu chính thức HK2/14-15 (từ  ngày 29/12/2014 trờ đi)
* Đối với các môn học không được mở lớp, Phòng Đào Tạo SĐH sẽ tự động hủy đăng ký môn học cho học viên. 
* Việc điều chỉnh lớp môn học hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân chính đáng, Học viên vui lòng gửi đơn trực tiếp tại Phòng SĐH từ  ngày 05/01 - 08/01/2015 để Nhà trường xem xét giải quyết.


* Đối với Nghiên cứu sinh:
-  Từ ngày 31/12/2014 --> 04/01/2015đăng ký bổ sung các môn học online tại đây >>>

Trân trọng thông báo! 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012